Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
Co nowego

Gdynia wypracowuje pomoc dla biznesu

fot. Michał Puszczewicz

fot. Michał Puszczewicz

09.03.2020 r.

Pandemia koronawirusa stawia wiele branż biznesu w trudnej sytuacji. Jedną z tych, które najbardziej dotkliwie odczuwają wyjątkowość obecnej sytuacji jest branża spotkań, czy tzw. MICE i usługi turystyczne. To gałąź gospodarki, która szczególnie w Gdyni odgrywa kluczową rolę. Właśnie dlatego prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek podjął konkretne działania – przez specjalnie powołany zespół wypracowywane są rekomendacje, miasto zwróci się także z postulatem do Ministerstwa Rozwoju o zmiany legislacyjne mające umożliwić wprowadzenie w życie propozycji.

Ostatnie, trudne dni w naszym kraju szczególnie dotknęły przedsiębiorców.

W sposób wyjątkowy doświadczył zaistniałej sytuacji przemysł tzw. czasu wolnego, m.in. organizatorzy turystyki biznesowej, firmy eventowe, właściciele obiektów noclegowych, restauracji i instytucji związanych ze spędzaniem czasu wolnego.

Od lat Gdynia rozwija się z udziałem gospodarki turystycznej, a władze miasta starają się zapewnić najlepsze warunki do prowadzenia tej doskonale rozwijającej się działalności, często rodzinnej, prowadzonej przez małe i średnie podmioty gospodarcze oraz tworzące miejsca pracy. Ta działalność ma dla miasta charakter wręcz emblematyczny. Władze miasta razem ze środowiskiem turystycznym skupionym wokół Gdyńskiej Rady Turystycznej realizują projekty promujące potencjał turystyczny miasta, tworzą infrastrukturę ciekawą dla mieszkańców i turystów, organizują cykliczne wydarzenia mające na celu zaproszenie do Gdyni ludzi realizujących swoje zainteresowania kulturalne i sportowe pasje.

W jednej chwili nasze wspólne działania, nasza współpraca doświadczają ogromnej próby i znalazły się w dramatycznym kryzysie. Czujemy się wyjątkowo zobowiązani do poszukiwania leku na ten kryzys.

Jesteśmy przekonani, że zintegrowane wokół wspólnych celów gdyńskie środowisko turystyczne, kreatywne, solidarne, codziennie działające pod presją czasu i wyzwań wyjdzie z kryzysu silniejsze, mocniejsze i bardziej zdeterminowane. Po konsultacjach przedstawiamy pierwszy zarys najpotrzebniejszych działań, o których wdrożenie, w tym wymagające zmian legislacyjnych, prosimy oraz do których w zakresie własnej kompetencji się zobowiązujemy.

Dziś, aby móc pozytywnie myśleć o przyszłości, branża turystyczna i MICE potrzebuje wsparcia, które widzimy m.in. w:

- dalekim odroczeniu i rozłożeniu na raty płatności składek ZUS oraz zobowiązań podatkowych (CIT, VAT, podatek od wynagrodzeń) bez konsekwencji, w postaci odsetek od przeterminowanych zobowiązań do budżetu państwa;
- odroczeniu i rozłożeniu na raty płatności podatku od nieruchomości;
- wsparciu z Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych przy spadku przychodów, a konieczności utrzymania zatrudnienia w przedsiębiorstwie;
- odroczeniu płatności za koncesje alkoholowe, licencje, opłaty za prawa autorskie związane z wykorzystywaniem muzyki (ZAPV, ZAiKS, STOART) oraz za abonament RTV;
- rezygnacji z pobierania opłaty miejscowej, która podwyższa ogólną cenę usługi.

Biorąc pod uwagę, że zarówno budżet państwa, jak i miasta również boleśnie odczują skutki epidemii, deklarujemy gotowość do dalszej pracy, która pozwoli racjonalnie określić kryteria kwalifikacji do pomocy oraz długość okresów odroczenia. Będziemy także dalej szukać rozwiązań prawnych i organizacyjnych.

Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek

W imieniu Gdyńskiej Rady Turystycznej

wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki
Katarzyna Gruszecka-Spychała,

Anna Lewit,
Dyrektor Generalny Relais & Chateaux Hotel Quadrille,
restauracja Biały Królik

Joanna Szczotko,
Dyrektor Generalny COURTYARD BY MARRIOTT GDYNIA WATERFRONT