Co nowego

Gdynia z grantem od Bloomberg Philanthropies

Projekt zrealizowany w Londynie w ramach programu Asphalt Art Initiative // fot. materiały prasowe Bloomberg Philanthropies

Projekt zrealizowany w Londynie w ramach programu Asphalt Art Initiative // fot. materiały prasowe Bloomberg Philanthropies

Gdynia znalazła się wśród 19 europejskich miast, które otrzymały grant od Bloomberg Philanthropies na transformację przestrzeni publicznych i poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wszystko w ramach programu Asphalt Art Initiative, który ma na celu rewitalizację wybranych obszarów miasta przez działania artystyczne i społeczne. Dotacja w wysokości 25 tysięcy dolarów zostanie przeznaczona na realizację projektu „Koda”. Zakłada on stworzenie muralu i bezpiecznej przestrzeni przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 na Wzgórzu św. Maksymiliana.


Asphalt Art Initiative to program, który promuje wizualne działania artystyczne na drogach, placach, skrzyżowaniach, chodnikach i innych przestrzeniach miejskich, z których korzystają piesi. Chodzi o to, aby wykorzystać sztukę i design w celu poprawy jakości infrastruktury (zwłaszcza drogowej), zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, ożywienia niektórych obszarów miejskich i aktywizacji lokalnej społeczności. W jego ramach wybrane miasta dostają dotacje na transformację ulic i przestrzeni publicznych przez wdrożenie rozwiązań, które łączą w sobie funkcjonalność i wysokie walory estetyczne.

Tegorocznych zdobywców grantów ogłoszono na początku października podczas szczytu Bloomberg CityLab 2022 w Amsterdamie. Tym razem wyróżniono 19 europejskich miast. Wśród nich jest Gdynia. Nasze miasto doceniono w kategorii „Poprawa bezpieczeństwa pieszych”. W efekcie Gdynia otrzyma 25 tysięcy dolarów na realizację projektu „Koda”. Ma on na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 na Wzgórzu św. Maksymiliana.

– W szkole uczą się dzieci niesłyszące i niedosłyszące. Chcemy stworzyć dla nich atrakcyjne miejsce, w którym będą mogły miło i bezpiecznie spędzić czas na świeżym powietrzu, a przy okazji otworzyć się na otaczający je świat. W ramach akcji powstanie mural poziomy z elementami sensorycznymi – mówi Adam Chyliński, inicjator projektu.

Przedsięwzięcie zakłada włączenie dzieci głuchych w życie okolicy. Ma też uwrażliwić lokalną społeczność i pokazać, jakie są potrzeby tej grupy uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6. Dlatego w realizację projektu będą zaangażowani nauczyciele, rodzice, dzieci oraz okoliczni mieszkańcy.

– Ten projekt ma dwa podstawowe cele. To oczywiście poprawa bezpieczeństwa przy szkole podstawowej, ale też poszerzanie współpracy i zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. Co istotne, w tym przypadku mówimy o tzw. projektowaniu wrażliwym – zapewnieniu bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni dla osób o bardzo zróżnicowanych potrzebach. Liczę, że współpraca z Bloombergiem pomoże stworzyć prototyp na tyle przekonujący, że podobne działania będzie można wdrażać również w innych lokalizacjach w mieście. Dzięki temu grantowi przetestujemy m.in. naszą sprawność instytucjonalną – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

– Gdynia od lat stawia na innowacyjne rozwiązania. Tym bardziej, że jej mieszkańcy mają głowy pełne pomysłów i zawsze chętnie angażują się w życie miasta i ciekawe lokalne inicjatywy. Dzięki grantowi od Bloomberga będziemy mogli zrealizować inicjatywę, która nie tylko ma walory edukacyjne i integracyjne, ale też zaktywizuje społeczność szkolną. Wszystko to pozytywnie wpłynie na jakość życia w naszym mieście – zaznacza Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

W tym miejscu warto podkreślić, że w Gdyni niejednokrotnie organizowano już przedsięwzięcia artystyczne, które zmieniały oblicze dzielnic i angażowały lokalną społeczność. Dobrym przykładem są np. klasyczne murale sąsiedzkie, które powstały na ścianach garaży na Witominie czy na boisku na Oksywiu.

– Chętnie włączamy mieszkańców w różnego rodzaju akcje. Tego typu działania społeczne często pozwalają na nowo poznać swoją najbliższą okolicę, a także zacieśnić relacje międzyludzkie. Jestem przekonany, że tak samo będzie i tym razem – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

O projekcie „Koda”

Projekt „Koda” to efekt pracy zespołu, w którego skład weszli przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Wniosek o grant od Bloomberg Philanthropies złożyli oni w lipcu br. Realizacja przedsięwzięcia jest planowana na 2023 rok.

Skąd wzięła się nazwa projektu i co oznacza?

– Koda to osoba słysząca, która urodziła się w rodzinie niesłyszących i przez swoje wyjątkowe położenie może stać się mediatorem między tymi dwoma światami. Natomiast w muzyce koda to pasaż, który łączy różne części utworu. Nasz projekt ma być właśnie takim symbolicznym mostem, łącznikiem między światem szkoły a światem zewnętrznym, światem ciszy a światem dźwięku – tłumaczy Chyliński.

Pozostali laureaci


Które europejskie miasta również otrzymały dotacje na transformację ulic i przestrzeni publicznych? W kategorii „Nowa i zrewitalizowana przestrzeń dla pieszych” granty trafiły do: Brukseli, Zagrzebia, Brna, Helsinek, Reykjaviku, Florencji, Prato, Rzymu, Ferizaju, Klużu-Napoki i Madrytu. Na stworzenie murali na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych fundusze przyznano: Warnie, Atenom oraz Stambułowi. Natomiast w kategorii „Poprawa bezpieczeństwa pieszych” oprócz Gdyni nagrodzono: Tiranę, Bratysławę, Koszyce i Leon.

Oprócz dotacji wszystkie zwycięskie miasta otrzymają także wsparcie i doradztwo techniczne w realizacji projektów.

Projekt zrealizowany w Glasgow w ramach programu Asphalt Art Initiative. Grupa ludzi cieszących się i skaczących po muralu poziomym stworzonym w ramach akcji // fot. materiały prasowe Bloomberg Philanthropies

O Asphalt Art Initiative


Inicjatywa jest inspirowana projektem zrealizowanym w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rewitalizacji ulic Nowego Jorku, kiedy burmistrzem tego miasta był Michael R. Bloomberg (2002-2013), oraz pracami pro bono konsultingowego ramienia Bloomberg Philanthropies, czyli Bloomberg Associates, które doradza miastom na całym świecie w zakresie wdrażania sztuki w projekty uliczne.

Wcześniej Bloomberg Philanthropies przyznało 42 granty w ramach programu Asphalt Art Initiative. Powędrowały one w większości do amerykańskich miast. Jednak 3 z nich przeznaczono na projekty pilotażowe w 3 miastach europejskich. Do tej pory dzięki 31 projektom zrealizowanym w ramach Asphalt Art Initiative udało się przekształcić 330 000 stóp kwadratowych krajobrazu ulicznego, angażując w proces twórczy około 7 000 członków lokalnych społeczności i prawie 150 artystów.

  • ikonaOpublikowano: 24.10.2022 15:45
  • ikona

    Autor: Magdalena Czernek (m.czernek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.10.2022 09:46
  • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona

Najnowsze