Co nowego

Gdyńscy muzealnicy z nagrodami

Nagrodzeni gdyńscy muzealnicy wraz z prezydentem Gdyni. Od lewej: Maja Wagner - naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni, Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni, mł. chor. mar. Hubert Nowak z ORP „Błyskawicy”, Rafał Frankowski z Muzeum Miasta Gdyni, Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni, Karol Ciążkowski z Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji, Joanna Gojżewska z Muzeum Emigracji, Katarzyna Zarzycka z Muzeum Marynarki Wojennej, Szymon Jocek z Muzeum Emigracji, kpt. ż. w. Zbigniew Nadolski z Narodowego Muzeum Morskiego // fot. Magdalena Czernek

Nagrodzeni gdyńscy muzealnicy wraz z prezydentem Gdyni. Od lewej: Maja Wagner - naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni, Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni, mł. chor. mar. Hubert Nowak z ORP „Błyskawicy”, Rafał Frankowski z Muzeum Miasta Gdyni, Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni, Karol Ciążkowski z Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji, Joanna Gojżewska z Muzeum Emigracji, Katarzyna Zarzycka z Muzeum Marynarki Wojennej, Szymon Jocek z Muzeum Emigracji, kpt. ż. w. Zbigniew Nadolski z Narodowego Muzeum Morskiego // fot. Magdalena Czernek

24.06.2021 r.

Organizują lokalne działania i wydarzenia kulturalne, a także promują i przekazują wiedzę o historii naszego miasta i regionu. To oni ocalają od zapomnienia elementy narodowego dziedzictwa. Mowa o pracownikach gdyńskich muzeów. Z okazji Dnia Muzealnika ci, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w ostatnim roku, zostali nagrodzeni. Wyróżnienia odebrało 9 osób. Prezydent Wojciech Szczurek wręczył je podczas uroczystości, która odbyła się w czwartek, 24 czerwca w Konsulacie Kultury.


Dzień Muzealnika to hołd dla tych, którzy pielęgnują pamięć o przeszłości, ale swoimi działaniami często wybiegają w przyszłość. Pracownicy gdyńskich muzeów cały czas dbają o to, żeby mieszkańcy i turyści mogli swobodnie korzystać z dóbr kultury. Organizują też ciekawe projekty, poprzez które przekazują swoją wiedzę. Ci, którzy szczególnie wyróżnili się swoimi działaniami i kreatywnością, zostali docenieni. Prezydent Wojciech Szczurek wręczył im nagrody.
 
– Tymi nagrodami chcemy podziękować wszystkim gdyńskim muzealnikom, wszystkim placówkom muzealnym za to, że w tym trudnym, pandemicznym czasie budowały bogatą ofertę. Tworzyły projekty, które sprawiały, że pomimo tego, że wielu gdynian przebywało w tym czasie w domach, to jednak miało żywy kontakt z kulturą. Życzymy naszym muzealnikom, aby od dzisiaj mogli witać swoich gości nie na ekranach komputerów, tylko na żywo, w naszych placówkach, by mieli pasję i radość z tego, że służą wiedzą, doświadczeniem i swoją mądrością gdynianom i naszym gościom – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

 
Uroczystość odbyła się w czwartek, 24 czerwca w Konsulacie Kultury. Nagrodzeni pracownicy muzeów podkreślali, jak ważne są dla nich te wyróżnienia.
 
– Praca muzealnika to coś, co wszyscy kochamy, czym żyjemy i co nas napędza. To zgłębianie historii Gdyni i wszelkie działania popularyzujące kulturę. Ta nagroda jest szczególnie ważna w dobie pandemii, ponieważ ubiegły rok był arcytrudny, jeśli chodzi o przekuwanie tego na nowe grunty i formy dotarcia do odbiorcy. Wszystkie gdyńskie muzea wyszły z tego obronną ręką i szalenie inspirujące jest to, że w pracy muzealnika można przekraczać różne granice – mówi Michał Miegoń, rzecznik prasowy Muzeum Miasta Gdyni.
– Nie spodziewałam się nagrody i jest to dla mnie miła chwila. Podkreśla naszą pracę i to, że w jakiś sposób udzielamy się w firmie, staramy się integrować – mówi Katarzyna Zarzycka, starszy specjalista ds. kadr i płac Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
 
Nagrody otrzymali:
 
Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni – za zaangażowanie, kreatywność i gotowość do podejmowania nowych wyzwań zawodowych promujących działalność muzeum i historię Gdyni.

Rafał Frankowski z Muzeum Miasta Gdyni – za sumienność, inicjatywę i profesjonalizm w pracy związanej z obsługą techniczną muzeum.

Joanna Gojżewska z Muzeum Emigracji – za zaangażowanie, inicjatywę i koordynację działań online Muzeum Emigracji w Gdyni, ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzonych na muzealnym profilu Tik Tok.

Szymon Jocek z Muzeum Emigracji – za zaangażowanie, inicjatywę i koordynację działań online Muzeum Emigracji w Gdyni, ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzonych na muzealnym profilu Tik Tok.

Hanna Gryka z Muzeum Emigracji – za zaangażowanie, koordynację oraz pełną pasji pracę przy organizacji wystawy „Carboland. Historia emigracji Polaków do pracy w kopalniach węgla we Francji i Belgii w latach 1919-1939”.

Katarzyna Zarzycka z Muzeum Marynarki Wojennej – za solidność, znakomite wywiązywanie się z obowiązków oraz współtworzenie nowego regulaminu organizacyjnego instytucji.

kpt. ż. w. Zbigniew Nadolski z Narodowego Muzeum Morskiego – za sumienność, obowiązkowość i dbanie o zachowanie białej fregaty dla następnych pokoleń.

mł. chor. mar. Hubert Nowak z ORP „Błyskawicy” – za wieloletnią, pełną pasji, rzetelności i zaangażowania służbę na rzecz propagowania historii i tradycji Marynarki Wojennej oraz Gdyni.

Karol Ciążkowski z Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji – za niezłomne szerzenie wiedzy o historii i kulturze motoryzacji.

 • Od lewej: Maja Wagner - naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni i Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni podczas uroczystości Dnia Muzealnika // fot. Magdalena Czernek
 • Od lewej: Michał Miegoń i Rafał Frankowski z Muzeum Miasta Gdyni, którzy zostali nagrodzeni z okazji Dnia Muzealnika // fot. Magdalena Czernek
 • Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podczas uroczystości Dnia Muzealnika // fot. Magdalena Czernek
 • Joanna Gojżewska (trzecia od lewej) i Szymon Jocek (trzeci od prawej) z Muzeum Emigracji oraz kpt. ż. w. Zbigniew Nadolski (pierwszy od prawej) z Narodowego Muzeum Morskiego zostali nagrodzeni z okazji Dnia Muzealnika // fot. Magdalena Czernek
 • Prezydent Wojciech Szczurek wręcza nagrodę Michałowi Miegoniowi z Muzeum Miasta Gdyni // fot. Magdalena Czernek
 • Prezydent Wojciech Szczurek wręcza nagrodę Joannie Gojżewskiej i Szymonowi Jockowi z Muzeum Emogracji // fot. Magdalena Czernek
 • Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i Katarzyna Zarzycka z Muzeum Marynarki Wojennej // fot. Magdalena Czernek
 • Prezydent Wojciech Szczurek wręcza nagrodę kpt. ż. w. Zbigniewowi Nadolskiemu z Narodowego Muzeum Morskiego // fot. Magdalena Czernek
 • kpt. ż. w. Zbigniew Nadolski z Narodowego Muzeum Morskiego // fot. Magdalena Czernek
 • Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i mł. chor. mar. Hubert Nowak z ORP „Błyskawicy” // fot. Magdalena Czernek