Co nowego

Gdyńscy rolnicy się spisali

Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć z dyplomem i nagrodami w Konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Fot. Przemysław Kozłowski

Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć z dyplomem i nagrodami w Konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Fot. Przemysław Kozłowski

27.01.2021 r.

Na roli jak to na roli - zawsze jest coś do zrobienia. Codzienne obowiązki wypełniają dzień rolnika od świtu do zmierzchu. Na wypełnienie formularza do Powszechnego Spisu Rolnego może więc brakować czasu. Jednak gdyńscy rolnicy czas znaleźli i spisali się na medal.


Zarówno centralne, jak i lokalne decyzje strategiczne względem rolnictwa wymagają jego dokładnej charakterystyki, którą można przygotować dzięki analizie szczegółowych danych. Informacje te pozyskuje się w trakcie organizowanego raz na 10 lat Powszechnego Spisu Rolnego. Obowiązek przeprowadzania spisów wynika także z członkostwa w Unii Europejskiej oraz z rekomendacji FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa).

Tak więc Powszechny Spis Rolny to nie krótka ankieta, lecz formularz z pytaniami podzielony na 11 działów, takich jak: użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, zwierzęta gospodarskie, nawożenie, ochrona roślin, budynki gospodarskie, ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, działalność gospodarcza, struktura dochodów, aktywność ekonomiczna czy hodowla ryb. Do jego wypełnienia rolnik musi się zatem dobrze przygotować. Pytania są bardzo szczegółowe - od powierzchni gruntów z podziałem między innymi na zasiewy, łąki, pastwiska czy ugory, przez ilość różnych zwierząt gospodarskich, jak jałówki w wieku poniżej 12 miesięcy, warchlaki od 20 do 50 kg czy jelenie, sarny, lamy i alpaki aż po liczbę pracowników najemnych dorywczych, kontraktowych i pomoc sąsiedzką liczoną w dniówkach.

By przebrnąć przez te wszystkie pytania, udzielając dokładnych i wyczerpujących odpowiedzi, potrzeba czasu, chęci, dyscypliny i kalkulatora. Nic dziwnego, że Powszechny Spis Rolny, który odbywał się w Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 roku, był na różne sposoby promowany przez urzędy statystyczne i gminy, między innymi poprzez organizację konkursów. Rolników zachęcano do samodzielnego przygotowania się do spisu i wypełnienia formularza online. Ale mogli spisać się także podczas wywiadu telefonicznego lub bezpośredniej rozmowy z rachmistrzem spisowym odwiedzającym gospodarstwa.

Jedną z akcji promujących spis był konkurs prezesa GUS (Główny Urząd Statystyczny) na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Gdynia znalazła się na podium w województwie pomorskim, zajmując w tym konkursie III miejsce. Złoto i srebro przypadły gminie miejsko-wiejskiej Brusy w powiecie chojnickim i gminie wiejskiej Linia w powiecie wejherowskim.

- Gdyńscy rolnicy wykazali się zaangażowaniem, rzetelnością, determinacją i dyscypliną oraz otwartością na świat wirtualny, które są potrzebne do samospisu. Nie czekali na wizytę lub telefon rachmistrza, lecz w dużym stopniu wypełnili obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym online. Dzięki temu nasza gmina otrzymała cenne nagrody w postaci sprzętu komputerowego. Serdecznie dziękuję, rolnicy, za wasze zaangażowanie! - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Mimo że Gdynia jest gminą miejską, to jest tu aż 786 gospodarstw rolnych. W ostatnim Powszechnym Spisie Rolnym wzięło udział 659 gospodarstw, z czego 165 poprzez samospis.

Wcześniej, w innym z kilku konkursów okołospisowych „Rolnicy dzieciom”, zaangażowanie lokalnych rolników nagrodzono sprzętem sportowym, który został przekazany do kilku gdyńskich podstawówek.

Już wkrótce wszyscy gdynianie, nie tylko rolnicy, będą mogli wykazać się zaangażowaniem i wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, który zostanie przeprowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Ma on za zadanie zebrać szczegółowe informacje na temat naszego społeczeństwa. Spis rusza 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca. Gdynia zachęca mieszkańców, podobnie jak w przypadku spisu rolnego, do samospisu online.