Co nowego

Gdyńska dynamika przedsiębiorczości na piątkę

Opis alternatywny

15.11.2016 r.

Gdynia zajęła piąte miejsce w XIV edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST. Miastu przyznano wyróżnienie w kategorii „Dynamika przedsiębiorczości" gmin na prawach powiatu. Wyniki zaprezentowano podczas konferencji naukowej w Warszawie, współorganizowanej przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska". Wyróżnienie odebrała Agnieszka Kukiełko, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej UM Gdyni.

Wyróżnienie odebrała Agnieszka Kukiełko, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej UM Gdyni, fot. Szymon Drabczyk

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego powstaje pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, w oparciu o analizę piętnastu wskaźników, które obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.

Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmują swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Podstawowym celem projektu jest opracowanie podstaw systemowego monitorowania zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego (JST). Wykorzystanie zidentyfikowanych wzorcowych polityk realizowanych przez zwycięzców rankingu przyczynia się do podniesienia jakości wdrażanych polityk publicznych wspierających zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny.

fot. Szymon Drabczyk