Co nowego

Edukacja – z myślą o przyszłości

fot. Gdynia.pl

fot. Gdynia.pl

22.06.2021 r.

Rozwój edukacji to najważniejsza gdyńska inwestycja.


We wrześniu 2019 roku zaczęła działać nowa placówka edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 na Chwarznie-Wiczlinie. To pierwsza polska szkoła zrzeszona w programie Microsoft Flagship School. Placówka otrzymała tytuł Microsoft Schowcase School, co oznacza, że wysoka jakość kształcenia uczniów i doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli tej szkoły jest wsparta nowoczesną technologią. To niejedyna inwestycja w infrastrukturę edukacyjną w Gdyni. Od 2019 roku przybyło 16 nowych oddziałów szkolnych, 445 nowych miejsc w przedszkolach i 2 nowe przedszkola dla 325 dzieci.

Dynamicznie rozwija się szkolnictwo zawodowe. Gdynia realizuje dwa projekty za 70 mln zł, które dofinansowano ze środków europejskich. Korzysta z nich aż pięć gdyńskich szkół: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych oraz Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych.

W ramach inwestycji przebudowano m.in. budynek Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, gdzie powstało nowe skrzydło i zmodernizowano to już istniejące. Dzięki temu placówka zyskała przestrzeń na nowe pracownie, a całość została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dla tej szkoły – podobnie jak i pozostałych czterech obiektów – zakupiono również specjalistyczne wyposażenie do pracowni zawodowych.

Gdyńska edukacja stawia na sport i aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. W mieście powstają nowe boiska przyszkolne i dzielnicowe – przybyło ich odpowiednio 12 i 5. Budowa obiektów sportowych i remonty pochłonęły ponad 10 mln zł.

Prawdziwym wyzwaniem dla gdyńskiej edukacji była pandemia koronawirusa. Dzieci, młodzież, a także nauczyciele i rodzice zostali objęci pomocą psychologiczną i wsparciem. Przyjęte działania i rozwiązania się sprawdziły, a zdalną naukę wspomogło ponad 2000 sztuk sprzętu multimedialnego. Zapewniło to sprawne prowadzenie zajęć online w gdyńskich szkołach i odpowiednie przygotowanie najstarszych roczników do egzaminów: maturalnego i ósmoklasisty. Gdyńscy uczniowie jak zawsze zdali je śpiewająco.

W ramach Gdyńskiego Falochronu dla edukacji przeprowadzono projekty Szkoły Mistrzów i Akademii Dzielnicowej. Na te cele wydano łącznie 6 milionów złotych.

Nowatorskie pomysły, twórcze rozwiązania i wrażliwość na problemy społeczne sprawia, że od 2018 roku Gdynia jest nagradzana certyfikatem Samorządowego Lidera Edukacji.