Co nowego

Gdyńska rewitalizacja z blisko 40–milionową dotacją od UE

06.06.2017 r.

Gdynia otrzymała blisko 40 milionów złotych dotacji z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rewitalizację trzech obszarów w dzielnicach Chylonia, Oksywie i Witomino - Radiostacja. Umowy w tej sprawie podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

- W połowie lutego do Urzędu Marszałkowskiego trafiły nasze wnioski aplikacyjne, opisujące gdyńskie działania w zakresie rewitalizacji części Chyloni, Oksywia i Witomina-Radiostacji – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Mówimy o istotnym przeobrażeniu zaniedbanych dotąd obszarów miasta zarówno w aspekcie inwestycyjmym, jak i społecznym. Kilkumiesięczna ocena wniosków przez ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego zakończyła się pozytywnie, dlatego dziś mogliśmy z władzami zarządu województwa pomorskiego podpisać umowy, na bazie których Gdynia otrzymuje unijne środki finansowe. Mamy ścisły plan wydatków, żadna złotówka z niemal 40 milionów złotych dotacji nie zostanie zaprzepaszczona, a rewitalizacja poprawi warunki życia blisko 10 tysięcy gdynian.

Opracowanie wniosków o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych z budżetu UE w ramach RPO poprzedziły staranne przygotowania. Dane wymieniane w dokumentach zaczerpnięto z wielu źródeł, m.in. konsultacji społecznych z mieszkańcami, strategii Gdyni w zakresie rozwoju sportu, edukacji i kultury.

Na tej samej podstawie powstawał Gminny Program Rewitalizacji, który 29 marca został jednogłośnie uchwalony przez Radę Miasta Gdyni.

Podczas uroczystości podpisania umów, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk pogratulował Gdyni zaangażowania i wytrwałości w przygotowaniu do procesu rewitalizacji. – Z biegiem lat nauczyliśmy się, że działania zmieniające miejską przestrzeń, poza oddziaływaniem inwestycyjnym, muszą zawierać pierwiastek ludzki – mówił marszałek Mieczysław Struk. - Działania społeczne w procesie rewitalizacji są niezmiernie ważne, powinniśmy koncentrować się na problemach mieszkańców i umiejętnie zmieniać na lepsze warunki życia w każdym mieście i dzielnicy. Życzę powodzenia w realizacji ambitnych planów rewitalizacyjnych w Gdyni – dodał.

- W każdej z trzech części gdyńskich dzielnic, których rewitalizacja zostanie dofinansowana z unijnych środków, określiliśmy najbardziej pożądane indywidualne zadania, które należy wykonać, aby przemiana była najbardziej odczuwalna dla mieszkańców – podkreślił wiceprezydent Guć, dodając. - Wspólnym mianownikiem dla Oksywia, Chyloni i Witomina-Radiostacji będą z pewnością nowo utworzone centra sąsiedzkie. To tam mieszkańcy będą mogli korzystać z bogatej oferty społecznej i kulturalnej. Liczymy, że dzięki takim miejscom wzmocnimy więzi sąsiedzkie i integrację lokalnych społeczności.

Zmiany w przestrzeni osiedlowej to remonty dróg, chodników i skrzyżowań, ale też modernizacja budynków komunalnych, zagospodarowanie osiedlowej przestrzeni i budowy miejsc dogodnych do relaksu, wypoczynku oraz atrakcyjnych do aktywnej rekreacji, czy budowa brakującej dotąd infrastruktury.

W zachodniej części Witomina-Radiostacji powstanie między innymi dogodny ciąg pieszo – jezdny biegnący wzdłuż osiedla, zagospodarowane będą przestrzenie przy SP 35 i na terenie dawnych kortów tenisowych, część budynków komunalnych czeka modernizacja.

Na Oksywiu, pomiędzy ulicami Bosmańską i Żeglarzy powstanie piesze połączenie górnego i dolnego tarasu dzielnicy. Ulice Arciszewskich i Makowskiego zostaną wyremontowane, a nieopodal V LO powstaną boiska. Inwestycje obejmą też modernizację wybranych budynków komunalnych oraz obszar przy Osadzie Rybackiej.

Na osiedlu Zamenhofa/Opata Hackiego na Chyloni przebudowana zostanie osiedlowa przestrzeń, łącznie z układem wewnętrznych dróg oraz placami przeznaczonymi do rekreacji. Obecnie trwa tu budowa sieci kanalizacji deszczowej, rozpoczęła się też termomodernizacja budynków komunalnych przy Opata Hackiego 31, Zamenhofa 9 i 13.

Dotacja z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będzie głównym źródłem finansowania rewitalizacji trzech wskazywanych dzielnic.

Oksywie
Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowita wartość projektu: 20 091 672,94 zł
Dofinansowanie środków Unii Europejskiej: 17 001 805,88 zł

Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności części dzielnicy Oksywie
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Całkowita wartość projektu: 403 297,50 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 342 802,87 zł


Witomino - Radiostacja
Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowita wartość projektu: 11 500 000 zł
Dofinansowanie środków Unii Europejskiej: 9 735 352,67 zł


Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Całkowita wartość projektu: 287 975 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 244 778,75 zł


Chylonia - Zamenhofa-Opata Hackiego
Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowita wartość projektu: 17 000 000 zł
Dofinansowanie środków Unii Europejskiej: 11 809 170,34 zł


Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Całkowita wartość projektu: 288 000 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 244 800 zł

  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas