Co nowego

Gdyńska „Trójka” wśród najlepszych szkół w kraju

Obraz podzielony na dwa pola. Po lewej stronie na szarym murze czerwona tabliczka z nazwą szkoły

III Liceum Ogólnokształcące zajęło 7. miejsce w kraju i 1. w województwie w rankingu miesięcznika Perspektywy. Z powodu pandemii koronawirusa uczniowie przez znaczną część roku nie mogli zasiadać w szkolnych ławkach. Mimo to osiągneli znakomite wyniki podczas egzaminów maturalnych // fot. Paweł Kukla (archiwum)

27.01.2021 r.

Poznaliśmy tegoroczny ranking najlepszych szkół średnich, przygotowywany przez miesięcznik „Perspektywy”. Wśród wyróżnionych placówek wysoką lokatę w skali kraju zajęło III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni, plasując się na 7. miejscu. To kolejny znakomity wynik gdyńskiej „Trójki” w prestiżowym zestawieniu.


III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni okazało się najlepszym liceum w województwie pomorskim. Placówka osiągnęła również znakomity wynik w skali całego kraju. Zajęła bowiem 7. miejsce wśród najlepszych w Polsce szkół średnich.

W rankingu liceów wysokie wyniki osiągnęły również inne gdyńskie szkoły:
  • VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego – 4. miejsce w województwie, 39. w kraju,
  • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II – 9. w województwie, 112. w kraju,
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza – 12. w województwie, 149. w kraju,
  • X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej – 15. w województwie, 192. w kraju.

- Co roku z zainteresowaniem spoglądamy na ranking miesięcznika „Perspektywy” i co roku mamy powody do dumy. Nie inaczej jest tym razem - wysokie miejsca naszych szkół w tym zestawieniu świadczą o poziomie gdyńskiej edukacji, z którego się ogromnie cieszymy. Egzaminy maturalne – których wyniki w głównej mierze składają się na pozycję danej placówki w rankingu – były w minionym roku inne niż te dotychczasowe. Maturzyści, ale też ich rodzice, kadra nauczycielska i administracyjna szkół, zostali poddani bardzo ciężkiej próbie. Z tego wyzwania wychodzą zwycięsko, o czym świadczą znakomite wyniki egzaminów i co potwierdza wysoka pozycja w rankingu „Perspektyw” – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Osobny ranking powstał dla szkół technicznych. Tutaj również placówki działające w Gdyni osiągnęły znakomite wyniki:
  • Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych – 2. miejsce w województwie, 54. w kraju,
  • Technikum Elektroniczne nr 1 – 14. miejsce w województwie, 268. w kraju.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 został przygotowany przez miesięcznik „Perspektywy”. Była to już dwudziesta trzecia edycja tego prestiżowego zestawienia. Ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczna gala – podczas której poznaliśmy laureatów rankingu – odbyła się online.

W tegorocznym zestawieniu wzięto pod uwagę 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 roku zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki nie były niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady rankingowania szkół ustaliła kapituła. W jej skład weszli przedstawiciele uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, reprezentanci dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawiciele komitetów głównych olimpiad. Na wynik każdego z liceów składają się wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Z kolei kryteria rankingu szkół technicznych to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).