Co nowego

Gdyńskie liceum wśród najlepszych w kraju

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP zajęło 4. miejsce wśród najlepszych liceów w Polsce // fot. Paweł Kukla

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP zajęło 4. miejsce wśród najlepszych liceów w Polsce // fot. Paweł Kukla

09.01.2020 r.

Znamy najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce! Wśród wyróżnionych szkół średnich wysoką, czwartą pozycję w skali kraju, zajęło III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. To kolejny znakomity wynik gdyńskiej „Trójki” w prestiżowym rankingu miesięcznika Perspektywy.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020 został przygotowany przez miesięcznik Perspektywy już po raz dwudziesty drugi. W tegorocznej edycji wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.


Po raz kolejny dobre wyniki w konkursie osiągnęły szkoły z Gdyni. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP uplasowało się w ścisłej krajowej czołówce, zajmując 4. lokatę. W Rankingu Techników na wysokim, 3. miejscu w województwie pomorskim znalazło się Technikum Hotelarskie ZSH-G.

- Wysokie miejsca naszych szkół w tym rankingu świadczą o poziomie gdyńskiej edukacji, z którego się ogromnie cieszymy. Nie mamy wątpliwości, że na te wyniki wpływają z jednej strony zaangażowanie kadry, pracowników obsługi administracji i dyrektorów, to również wsparcie ze strony rodziców, ale przede wszystkim to indywidualne sukcesy pojedynczych uczniów i ich ciężka praca. O tym należy zdecydowanie wspomnieć. Dzięki łączeniu tych kilku wątków możemy odnosić tak spektakularne sukces – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

W skali kraju szkoła wyrównała swoje osiągnięcie sprzed roku, kiedy to również zajęła czwarte miejsce. Po raz kolejny liceum okazuje się być również najlepszą placówką w województwie pomorskim.

- Wysokie od wielu lat miejsca III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w różnych rankingach edukacyjnych to efekt profesjonalizmu znakomitych nauczycieli uczących oraz  pracowitych i ambitnych uczniów pochodzących z różnych środowisk społecznych i geograficznych, którzy po naukę do „Trójki” przyjeżdżają z całej Polski – komentuje Wiesław Kosakowski, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

fot. Marcin Mielewski

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking Perspektyw stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020 i Rankingu Techników 2020 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2020, Rankingu Maturalnego Techników 2020 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2020.

Kryteria Rankingu Liceów 2020 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2020 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Gdyńskie szkoły zajęły również wysokie miejsca w rankingu szkół w województwie pomorskim. Poza „Trójką”, która zajęła najwyższy stopień podium, na wyróżnienie zasługują również VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego (3. w województwie i 55. w kraju), II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza (10. w województwie i 194. w kraju), a także Technikum Hotelarskie ZSH-G (3. w województwie i 52. w kraju).

Ranking opublikowany został 9 stycznia 2020 roku na łamach miesięcznika Perspektywy i na stronie www.perspektywy.pl.