Co nowego

Gdyńskie obchody 100. rocznicy zaślubin Polski z Morzem

Obraz „Zaślubiny Polski z Bałtykiem” autorstwa Wojciecha Kossaka / Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Obraz „Zaślubiny Polski z Bałtykiem” autorstwa Wojciecha Kossaka / Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

07.02.2020 r.

10 lutego świętujemy nie tylko urodziny Gdyni. To również data zaślubin Polski z Morzem. W tym roku obchodzimy setną rocznicę tego wydarzenia. Z tej okazji w Gdyni zaplanowano m.in. konferencję naukową, wystawę czy spotkanie połączone z prelekcją, na którym będzie poznać nieznaną szerzej historię nieoficjalnej uroczystości zaślubin Polski z Morzem z naszym miastem w roli głównej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 Rokiem Zaślubin Polski z Morzem. 10 lutego 1920 roku dokonał ich gen. dyw. Józef Haller, wrzucając do wód Zatoki Puckiej platynowy pierścień. Był to symbol odzyskania przez Polskę dostępu do Bałtyku. W tym roku świętujemy stulecie tego wydarzenia.

Gdyńską odsłonę obchodów otworzy konferencja popularno-naukowa „Polskie drogi do morza”. Przygotowało ją Muzeum Marynarki Wojennej i tam też się rozpocznie – w sobotę, 8 lutego o godz. 10.00. Prelekcję wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, który opowie o polskim powrocie nad Bałtyk jako elemencie nowej regionalnej architektury bezpieczeństwa. Głos zabierze również dr hab. Dariusz Nawrot z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Przygotował on prezentacje na temat drogi marynarzy od Dekretu Józefa Piłsudskiego do zaślubin Polski z Bałtykiem. Z kolei dr Zbigniew Wojciechowski opowie o Pucku jako bazie polskiej floty wojennej. Natomiast Mirosław Kulik przedstawi historię zaślubin Polski z Morzem w relacjach świadków, a Sebastian Draga przybliży uzbrojenie wojska polskiego w początkach Rzeczypospolitej. Pierwszy dzień konferencji zakończy wystąpienie prof. dr hab. Juliana Auleytnera na temat rewindykacji urzędów państwowych na Pomorzu w 1920 roku.

W niedzielę, 9 lutego konferencja będzie kontynuowana, ale tym razem już w Pucku. Początek o godz. 14.00 w Ratuszu Miejskim. Prof. dr hab. Tadeusz Stegner wygłosi prelekcję pt. „Morze z Polski widziane – przed i po 1920 rokiem”. Dr Mariusz Kardas opowie o „Zaślubinach Polski z Morzem w 1920 roku. Puck-Gdynia-Kolibki”. Potem Adam Jarski przedstawi trudną drogę polskich marynarzy do morza, a dr Mariusz Konarski przybliży początki polskiego lotnictwa morskiego w relacji świadka. Potem dr Anna Pastorek opowie o żywieniu Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Konferencję zakończy wystąpienie dr Pawła Klera.

W Muzeum Marynarki Wojennej od 8 lutego będzie można obejrzeć również wystawę „Polskie drogi do Bałtyku 1918-1920”. Przygotowała ją Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wspólnie z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Przypomina ona historyczne związki Polski z morzem, przedstawia sprawę Polskiego Pomorza na konferencji wersalskiej, sylwetki kaszubskich orędowników przyłączenia Pomorza i Gdańska do Polski, utworzenie Frontu Pomorskiego i jego dowódcę - gen. dyw. Józefa Hallera oraz początki polskiej Marynarki Wojennej. Szczególną wymowę mają archiwalne fotografie prasowe, ukazujące powitanie Wojska Polskiego przez mieszkańców miast Pomorza i Powiśla. Wernisaż wystawy odbędzie się 8 lutego o godz. 13.30 w Muzeum Marynarki Wojennej.

Gdyńskie zaślubiny Polski z Morzem


W poniedziałek, 10 lutego o godz. 12.15 w gdyńskim IX Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano spotkanie z prelekcją na temat pierwszych zaślubin Polski z Morzem, które nieoficjalnie odbyły się w Gdyni.

Sto lat temu oficjalne obchody zaślubin Polski z Morzem były w Pucku. Jednak kilka dni wcześniej, 8-9 lutego 1920 roku, w Gdyni odbyły się pierwsze, nieoficjalne zaślubiny Polski z Bałtykiem. Wiedzą o tym tylko nieliczni historycy. II Pułk Szwoleżerów dokonał tego aktu przy ujściu rzeki Chylonki. Później, jako przedstawiciel polskich władz, zrobił to generał Józef Haller, który przebywał wtedy w Kolibkach. Na spotkaniu przybliżymy tę historię – mówi Arkadiusz Ordyniec, nauczyciel historii z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

Spotkanie organizują: Rada Dzielnicy Orłowo oraz IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Wydarzenie jest połączone z konkursem na temat: „Józef Haller w Gdyni”.Gdyńska Sesja Krajoznawcza


Gdyńska część obchodów stulecia zaślubin Polski z Morzem zakończy się 19 lutego o godz. 17.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Wtedy Pomorska Komisja KrajoznawczaKlub Krajoznawców „BLIZA” OM PTTK organizują Gdyńską Sesję Krajoznawczą. Odbędzie się ona pod hasłem „Stulecie zaślubin Polski z Morzem”.

W programie zaplanowano wystąpienia krajoznawcze dotyczące stulecia przyłączenia Pomorza do Polski oraz prezentacje krajoznawcze z imprez patriotycznych na Kaszubach.