Co nowego

Gdyńskie zabytki odzyskują blask

W budynku przy ul. 10 Lutego 29 jest odnawiana tylna elewacja // fot. Przemysław Kozłowski

W budynku przy ul. 10 Lutego 29 jest odnawiana tylna elewacja // fot. Przemysław Kozłowski

Gdynia dba o ważne dla miasta, leciwe budynki. Lokalny samorząd od wielu lat przeznacza fundusze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy gdyńskich zabytkach. Tylko w tym roku przyznano dofinansowanie na renowację 14 obiektów. Część prac już się rozpoczęła.


Decyzję o dofinansowaniu prac remontowych przy 14 zabytkowych obiektach podjęto podczas marcowej sesji Rady Miasta. Radni przyjęli wtedy stosowną uchwałę w tej sprawie. Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy gdyńskich zabytkach miasto przeznaczyło łącznie 1,27 miliona złotych.

Zadecydowano o przyznaniu łącznie 14 dotacji w kategoriach budowli:
 • wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków,
 • objętych indywidualną ochroną zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jednocześnie figurujących w gminnej ewidencji zabytków,
 • położonych na obszarze Śródmieścia, uznanego za Pomnik Historii i zbudowanych przed 1989 r. oraz obejmującej budynki i obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków.

Dotację otrzymał m.in. I i II etap remontu elewacji jednego z budynków Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tu prace są już bliskie końca, a nowa fasada prezentuje się doskonale. Na przeprowadzenie prac przeznaczono 89 614,01 zł.

Część odnowionej fasady budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni // fot. Przemysław Kozłowski
Część odnowionej fasady budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni // fot. Przemysław Kozłowski


Przy kolejnych pięciu obiektach prace są toku. Gołym okiem widać jak elementy tworzące budynek odzyskują dawny blask. Wśród tych budowli znajdują się:

 • Budynek mieszkalny przy ul. płk. Dąbka 52 (wysokość dofinansowania: 156 437,62 zł)
  Remont obejmie tu dach budynku.

fot. Przemysław Kozłowski


 • Budynek „Polska YMCA” przy ul. Żeromskiego 26 (69 750,00 zł), gdzie renowacji poddana została stolarka drzwiowa.
fot. Przemysław Kozłowski

Porównanie stolarki jednych z drzwi przed remontem i po zakończeniu prac // fot. materiały Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni oraz Przemysław Kozłowski

 • Budynek mieszkalny przy ul. 10 Lutego 29 (113 345,60 zł).
  W ramach dofinansowania wyremontowana zostanie tylna elewacja.
fot. Przemysław Kozłowski


 • Budynek mieszkalny, ul. Władysława IV 11 (21 616,85 zł).
  Dotacja przyznana została na remont elewacji frontowej budynku.

fot. Przemysław Kozłowski

 • Budynek mieszkalny przy ul. Arciszewskich 27 (103 623,51 zł).Tu dotację przeznaczono na remont kominów i wymianę orynnowania poziomego.
 • Budynek mieszkalny, ul. Olsztyńska 28, dotacja na renowację tynków szlachetnych elewacji frontowej i zachodniej oraz balustrady balkonowej, w wysokości do 63 079,73 zł oraz dotacja na pozostałe prace remontowe elewacji frontowej i zachodniej w wysokości do 16 975,80 zł,
fot. Przemysław Kozłowski


Ponadto tegoroczne dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obejmą:

 • Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46, nr w rejestrze zabytków 1927, dotacja na renowację okładziny kamiennej elewacji parteru, w wysokości do 74 497,78 zł,

 • Budynek mieszkalny „Willa Gryf”, ul. Przemysława 6, nr w rejestrze zabytków 1037, dotacja na wykonanie izolacji ścian podziemia, w wysokości do 96 817,10 zł,

Willa Gryf // fot. materiały Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni„Willa Gryf”  // fot. materiały Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni

 • Budynek mieszkalny, ul. Starowiejska 11, dotacja na renowację tynków szlachetnych elewacji północnej, w wysokości do 91 756,32 zł oraz dotacja na pozostałe prace remontowe elewacji północnej w wysokości do 82 261,29 zł,

 • Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 37, dotacja na remont elewacji tylnej w wysokości 63 328,61 zł oraz dotacja na remont cokołu elewacji tylnej w wysokości do 3 449,56 zł,

 • Budynek mieszkalny, ul. Zygmunta Augusta 13, dotacja na wymianę obróbek blacharskich całego dachu, w wysokości do 80 007,29 zł,

 • Budynek mieszkalny, ul. Krasickiego 38, dotacja na renowację tynków szlachetnych elewacji szczytowej i tylnej w wysokości do 17 732,20 zł oraz dotacja na pozostałe prace remontowe elewacji szczytowej i tylnej w wysokości do 70 754,47 zł,

 • Budynek mieszkalny, ul. Morska 150, dotacja na renowację tynków szlachetnych elewacji frontowej, w wysokości do 30 456,00 zł oraz dotacja na pozostałe prace remontowe elewacji frontowej w wysokości do 28 008,60 zł.

 • ikonaOpublikowano: 25.08.2022 13:35
 • ikona

  Autor: Paweł Kukla (p.kukla@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 25.08.2022 15:50
 • ikonaZmodyfikował: Redakcja portalu Gdynia.pl
ikona

Zobacz także

Najnowsze