Co nowego

Global e-Mobility Forum z Gdynią

Global e-Mobility Forum w Warszawie, przemawia Michał Kurtyka, Minister Klimatu, fot. biznesalert.pl

Global e-Mobility Forum w Warszawie, przemawia Michał Kurtyka, Minister Klimatu, fot. biznesalert.pl

21.11.2019 r.

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, została zaproszona przez Ministra Klimatu Michała Kurtykę do udziału w pracach grupy roboczej, poświęconej wymianom wiedzy o dobrych praktykach w zakresie elektromobilności. Prace tej grupy są częścią Global e-Mobility Forum, które odbywa się 21 listopada, na Stadionie Narodowym w Warszawie. To pierwsze w Polsce wydarzenie o tak wysokiej randze, poświęcone elektromobilności. Forum organizowane jest przez polską Prezydencję COP24.

Podczas ubiegłorocznego szczytu klimatycznego ONZ, Prezydencja COP24* przedstawiła deklarację „Driving Change Together - Katowice Partnership for Electromobility”, którą przyjęło kilkadziesiąt państw, regionów, miast i organizacji międzynarodowych. Swoim zasięgiem objęła ponad połowę światowej populacji. Global e-Mobility Forum to wydarzenie wysokiego szczebla, z uczestnikami reprezentującymi rządy, regiony i miasta, organizacje międzynarodowe i firmy, wszystkich, którzy mają realny wpływ na kształt oraz tempo rozwoju rynku elektromobilności na całym świecie.

W spotkaniu grupy roboczej, poświęconej wymianom dobrych praktyk, które skutecznie sprzyjają rozwojowi elektromobilności na światowych rynkach oraz wypracowaniu efektywnych strategii, uczestniczy Katarzyna Gruszecka-Spychała. Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki została zaproszona do współpracy ze względu na duże doświadczenie i trwającą już od kilku lat wytężoną pracę na rzecz rozwoju elektromobilności.

- W zakresie rozwoju elektromobilności i paliw alternatywnych, Gdynia stawia nacisk przede wszystkim na działania praktyczne, ale uczestniczy także aktywnie w działaniach zmierzających do zmiany prawa w Polsce. Na początku tego roku podjęliśmy inicjatywę, by zmienione zostały zapisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dotyczących Jednostek Samorządu Terytorialnego, co zakończyło się sukcesem – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.
I dodaje: - Wdrażanie elektromobilności to proces skomplikowany. Uczestniczy w nim wiele podmiotów, nie tylko samorządy. Są to koncerny energetyczne, dostawcy infrastruktury oraz przede wszystkim branża motoryzacyjna, która coraz mocniej koncentruje się na pojazdach z napędem elektrycznym. To już nie jest nowinka technologiczna, ale bardzo silny trend rynkowy.

*COP24 to nieformalna nazwa 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Pełnomocnikiem polskiego rządu ds. Prezydencji COP 24 jest Michał Kurtyka, Minister Klimatu.