Co nowego

Informator dla osób odwiedzających gdyńskie nekropolie

Collage ze zdjęć gdyńskich nekropolii// fot. mat. pras. ZCK i www.gdynia.pl

Collage ze zdjęć gdyńskich nekropolii// fot. mat. pras. ZCK i www.gdynia.pl

29.10.2020 r.

Okres Wszystkich Świętych to czas wzmożonego ruchu na drogach, w szczególności w obrębie cmentarzy. I choć mamy nadzieję, że apel prezydenta Gdyni o rozłożenie wizyt na mogiłach bliskich w czasie dotrze do jak największej ilości mieszkańców, niektórzy, np. ze względu na 1-dniowy przyjazd z innych rejonów Polski, z konieczności wybiorą się na cmentarz 1 listopada. Co zrobić, by dopełnić tradycji, a zarazem zadbać o zdrowie swoje i innych?


Jak zapowiada dyrekcja Zarządu Cmentarzy Komunalnych, w dniach 31 października-2 listopada dwie gdyńskie nekropolie oraz cmentarz komunalny w Kosakowie będą otwarte całą dobę. Umożliwi to dotarcie np. w godzinach rannych, gdy jest mniejsze natężenie ruchu, a na cmentarzach nie ma jeszcze tłumów. Aby usprawnić proces docierania odwiedzających na mogiły bliskich, Zarząd Komunikacji Miejskiej dostosował ofertę do wymogów sytuacji pandemicznej. Dodatkowe kursy rozpoczną się już jutro, warto skorzystać z tej propozycji i nie czekać do ostatniej chwili. Przypominamy też, że rodzinny obowiązek można wypełniać przez całą oktawę. Ci, którzy nie zdecydują się na podróż komunikacją miejską, powinni zwrócić uwagę na zmiany w organizacji ruchu w obrębie cmentarzy.

Informacje dla kierowców

CMENTARZ WITOMIŃSKI


Jak zwykle największe zmiany czekają nas w rejonie największej gdyńskiej nekropolii. Cmentarz Witomiński założony na przełomie lat 20/30. XIX w. zajmuje powierzchnię ok. 23 ha. Na morenowych porośniętych roślinnością wzgórzach znajduje się ponad 35 tys. grobów. Spoczęli tam m.in. ludzie zasłużeni dla miasta: Franciszka Cegielska, Danuta Baduszkowa, Jan Radtke, Julian Rummel, Karol Olgierd Burchardt, Antoni Suchanek, Wiktor Gorządek i wielu innych, którzy sprawili, że Gdynia pojawiła się na ustach Polski i świata.

W dniach 31 października-1 listopada na ul. Witomińskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu od skrzyżowania z ulicami Zielną i Bursztynową do skrzyżowania z ul. Warszawską.  Od strony ul. Warszawskiej na ul. Witomińską będą mogły wjechać jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy służb miejskich. Pozostali uczestnicy ruchu, w tym taksówki, w rejon cmentarza będą mogli dostać się tylko z kierunku  ul. Kieleckiej.

Z ul. Śląskiej w lewo w ul. Warszawską skręcić będą mogły jedynie autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy służb miejskich. Przez skrzyżowanie ul. Śląskiej z al. Marsz. Piłsudskiego (Węzeł im. Franciszki Cegielskiej) w kierunku Chyloni przejechać będzie można jedynie poprzez wiadukt przebiegający nad jezdnią al. Marsz. Piłsudskiego. Zostanie zamknięta możliwość wyjazdu z ul. Zjazdowej na ul. Witomińską.
Na skrzyżowaniu ulic Kieleckiej, Rolniczej, Witomińskiej i Konwaliowej nie będzie można skręcić w lewo z ul. Kieleckiej w ul. Konwaliową, a z ul. Witomińskiej będzie można wyjechać tylko w prawo w ul. Rolniczą.
 
Parkowanie

Podobnie jak w ubiegłych latach będzie można parkować na pasie ruchu ul. Witomińskiej pomiędzy ul. Zielną a główną bramą cmentarza (po stronie cmentarza). Na końcu tego odcinka zostanie wyznaczony tymczasowy postój taxi. Postój taxi znajdujący się naprzeciwko budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych zostanie zawieszony. Parking zlokalizowany przy cmentarzu zostanie w całości przeznaczony na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Odcinek ul. Witomińskiej pomiędzy główną bramą cmentarza a ul. Warszawską zostanie objęty zakazem zatrzymywania się. Na parkingu zlokalizowanym przy bramie cmentarza będzie funkcjonowała pętla autobusowa. Postój pojazdów zostanie dopuszczony na jednym pasie ruchu ul. Kieleckiej.

Najważniejsze zmiany uwzględniono na grafice poniżej:

Na grafice zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarza witomińskiego


CMENTARZ PRZY UL. SPOKOJNEJ


Organizacja ruchu w rejonie cmentarza będzie identyczna jak w ubiegłych latach. Od soboty, 31 października do niedzieli, 1 listopada obie strony ul. Spokojnej od skrzyżowania z ul. Wielkopolską do drogi dojazdowej do cmentarza, jak i ta droga, zostaną objęte zakazem zatrzymywania. Z wlotu ul. Spokojnej na skrzyżowanie z ul. Wielkopolską będzie można skręcić tylko w prawo.
 
Kierowcy będą mogli skorzystać z parkingu zlokalizowanego przy ulicy Spokojnej za drogą dojazdową do cmentarza.

Grafika przedstawia zmiany w organizacji ruchu w obrębie cmentarza przy ulicy Spokojnej

CMENTARZ MARYNARKI WOJENNEJ NA OKSYWIU


Organizacja ruchu w rejonie cmentarza będzie identyczna jak w ubiegłych latach. Od piątku, 30 października do poniedziałku, 2 listopada na ul. Miegonia oraz na ul. Muchowskiego zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ul. Dickmana do ul. Arciszewskich.

Grafika przedstawia zmiany w organizacji ruchu w obrębie cmentarza na Oksywiu

CMENTARZ KOMUNALNY W KOSAKOWIE


W rejonie cmentarza komunalnego w Kosakowie 1 listopada zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na ul. Rzemieślniczej w kierunku od ul. Rumskiej do ul. Chrzanowskiego. Przez Pierwoszyno poprowadzi do niego objazd ulicami Żeromskiego, Kaszubską, Rumską i Rzemieślniczą. Po stronie cmentarza na ul. Rzemieślniczej, po lewej stronie ul. Żeromskiego na odcinku od ronda do ul. Kaszubskiej oraz po obu stronach ul. Leśnej na odcinku od ul. Rumskiej do ul. Brzozowej nie będzie wolno się zatrzymywać. Zakaz nie obowiązuje pojazdów komunikacji miejskiej.

grafika przedstawia zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarza Kosakowo
W dniach 30 października-2 listopada, w związku ze wzmożonym ruchem pieszych, wprowadzony zostaje całkowity zakaz wjazdu samochodem na teren gdyńskich cmentarzy komunalnych (nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i obsługi cmentarza).
Osoby starsze (powyżej 75. roku życia) oraz osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z wjazdów na gdyńskie cmentarze komunalne w dni powszednie w godz. 8.00-10.00 do 29 października i po 2 listopada w tych samych godzinach.
Zezwolenia na roboty budowlane na gdyńskich cmentarzach komunalnych będą wydawane do 26 października (wjazd do 29 października).

Na cmentarz autobusem

W tym roku obsługa ruchu pasażerskiego w okresie Wszystkich Świętych realizowana jest w warunkach szczególnych, a zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej zostały wypracowane przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni przy współudziale samorządów gmin sąsiednich, w których znajdują się nekropolie obsługiwane gdyńską komunikacją miejską. Z ofert przewozowej można korzystać od 24 października do 8 listopada. W okresie Wszystkich Świętych do obsługi komunikacyjnej zaangażowany zostanie cały dostępny tabor i kierowcy.
 
Dodatkowa obsługa komunikacyjna przedstawia się następująco:
Maksymiliana – al. Zwycięstwa – Wielkopolska – Chwaszczyńska – Nowowiczlińska – Karwiny Tesco.

Czwartek, 29 października

Obowiązują stałe rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej.

Obsługę linii 105 – dowożącej pasażerów do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie – zapewnia się autobusami przegubowymi. Linia 190 do Cmentarza Witomińskiego w Gdyni w razie potrzeb wzmacniana będzie dodatkowymi autobusami, poza stałym rozkładem jazdy.

Piątek, 30 października

Obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej.

Podwojona zostaje częstotliwość kursowania autobusów na liniach: 105 (kursy co do 15 minut, obsługa autobusami przegubowymi) i 190 (kursy co 7-8 minut).
 
Sobota i niedziela, 31 października i 1 listopada (Wszystkich Świętych)

W obydwa dni obowiązują rozkłady jazdy ważne w soboty. Znaczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji planuje się w rejonie cmentarzy. Do największych nekropolii zostają uruchomione linie autobusowe, z ograniczoną liczbą przystanków, aby jak najszybciej dowieźć pasażerów na miejsce. Liczba pasażerów podlegać będzie regulacji przez pracowników ZKM, którzy dbać będą także o przestrzeganie wszelkich procedur związanych ze stanem epidemicznym.

Wzmożona oferta przewozowa obejmuje obydwa dni weekendowe – aby rozładować spiętrzenia popytu spodziewane w dniu Wszystkich Świętych.

Dojazd do Cmentarza Witomińskiego w Gdyni zapewniają dwie linie:

– C90 – funkcjonująca w godz. 6.30-21.00, ze Śródmieścia Gdyni, wyłącznie z przystankami: Gdynia Dworzec Gł. PKP, Dworcowa, Armii Krajowej, Urząd Miasta – Władysława IV i Cmentarz Witomiński;
– C92 – funkcjonująca w godz. 8.00-18.00, z Witomina Leśniczówki, wyłącznie z przystankami: Witomino Leśniczówka, Witomino Centrum, Centrum Handlowe „Riviera”, Cmentarz Witomiński.

Autobusy linii 141 i 190 kursują z pominięciem ul. Witomińskiej – ul. Kielecką.

Cmentarz Komunalny w Kosakowie obsługuje linia C05, funkcjonująca w godz. 7:30-19, ze Śródmieścia Gdyni, wyłącznie z przystankami: Wzgórze św. Maksymiliana SKM, Armii Krajowej, Gdynia Dworzec Gł. PKP – Morska, Morska – Estakada, Obłuże Centrum, Żeliwna, Pogórze Dolne, Pogórze Górne, Kosakowo – Urząd Gminy i Kosakowo Cmentarz Komunalny.

Poza ww. liniami dedykowanymi, uruchomione zostają linie:

288, na trasie: Cisowa SKM – Rumia Dworzec PKP;
327, na trasie: Cisowa Sibeliusa – Karwiny Tesco;
380, na trasie: Redłowo SKM – Spokojna Cmentarz.

Zwiększona zostaje częstotliwość kursowania na liniach 26 i 187 (do 10 minut) oraz 173 i 197 (do 20 minut). Ponadto, wybrane kursy linii K wykonywane będą przez Oksywie Dolne i Oksywie Górne.

Nie funkcjonuje linia 105, zamiast której na gdyńskim odcinku trasy uruchamia się linię 125, na trasie: Redłowo Szpital – Pogórze Dolne oraz linię 905, na trasie: Mechelinki Przystań – Kosakowo Urząd Gminy.

Dedykowane linie autobusowe. tj. C05, C90 i C92, funkcjonować będą w dość szerokim zakresie godzinowym z bardzo wysokimi częstotliwościami w obydwa dni weekendowe. Ograniczenie liczby przystanków ma na celu skrócenie czasu przejazdu autobusów tych linii i tym samym skrócenie czasu, w którym pasażerowie przebywają wspólnie w pojeździe.
 

Poniedziałek, 2 listopada

Obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej.

Podwojona zostaje częstotliwość kursowania autobusów na liniach: 105 (kursy co do 15 minut, obsługa autobusami przegubowymi) i 190 (kursy co 7-8 minut).

Wtorek-piątek, 3-6 listopada

Obowiązują stałe rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej.

Obsługę linii 105 – dowożącej pasażerów do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie – zapewnia się autobusami przegubowymi. Linia 190 do Cmentarza Witomińskiego w Gdyni w razie potrzeb wzmacniana będzie dodatkowymi autobusami, poza stałym rozkładem jazdy.

Sobota i niedziela, 7-8 listopada

Dojazd do Cmentarza Witomińskiego w Gdyni zapewniają linie 141 i 190, na których kursy zaplanowano co 10 minut.

Dojazd do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie zapewnia linia 105, na której kursy zaplanowano co 15 minut, z obsługą autobusami przegubowymi.

Dodatkowo, pojazdami o większej pojemności (przegubowymi) zaplanowano obsługę linii: 27, 173 i 197.
 

Odpowiedzi poszukaj w aplikacji

Na stronie www.zck.pl znajduje się skrót do aplikacji Grobonet, umożliwiającej wyszukanie grobów osób zmarłych pochowanych na gdyńskich cmentarzach komunalnych oraz zgłoszenie chęci opłacenia miejsca grzebalnego. Można tam też zapalić wirtualny znicz.