Co nowego

Innowacyjne wsparcie przykładem dla innych

Kolaż zrzutu ekranu z rozmowy online oraz zdjęcia statuetki Innowacje w Polityce na białym tle

O tym, jak przebiegał projekt wsparcia dla przedsiębiorców w Gdyni opowiadały podczas świątecznego wykładu CSM i ThinkTank wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała (u góry z prawej) oraz naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Gdyni Agnieszka Kukiełko (na dole po prawej)

15.12.2020 r.

Gdyńska „Innowacja w Polityce”, czyli projekt wsparcia dla przedsiębiorców podczas pandemii COVID-19 zdobywa uznanie. Miejska pomocna dłoń w postaci bezpłatnego doradztwa dla firm w kryzysie była jednym z tematów wykładu świątecznego Centrum Stosunków Międzynarodowych i ThinkTank.


Nie ustają echa nagrody „Innowacje w Polityce” dla wiceprezydent Gdyni Katarzyny Gruszeckiej-Spychały za projekt wsparcia gdyńskich przedsiębiorców w czasie pandemii koronawirusa. Międzynarodowy laur przyznany miejskiej innowacji głosami ponad tysiąca Europejczyków był jednym z tematów wykładu świątecznego współorganizowanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i ThinkTank we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

„Nowa normalność. Jak wkrótce będzie wyglądał nasz świat?” - to hasło przewodnie spotkania online, które posłużyło za platformę wymiany poglądów na temat tego, co zmienia się w naszym otoczeniu wskutek pandemii.

O gdyńskiej innowacji w zacnym gronie


Jeden z głównych tematów świątecznego spotkania to właśnie rozmowa z laureatami konkursu „Innowacje w Polityce” („Innovation in Politics Awards”), czyli w tym przypadku bliższe spojrzenie na wsparcie doradcze, które Gdynia zaproponowała lokalnym firmom jeszcze w pierwszej fazie pandemii COVID-19. Przypomnijmy, że za ten projekt miasto nagrodzono niedawno tegorocznym głównym laurem w kategorii „Gospodarka” wśród innowacyjnych pomysłów z całej Europy.

Poniżej rozmowa dotycząca gdyńskiego projektu nagrodzonego tytułem „Innowacji w Polityce”:
Na pytania Julii Kozak z Innovation in Politics Institute w Polsce dotyczące gdyńskiego wsparcia odpowiadały wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Katarzyna Gruszecka-Spychała oraz Agnieszka Kukiełko, naczelnik Wydziału Polityki Rodzinnej gdyńskiego Urzędu Miasta, odpowiedzialna za działanie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

- Pomyśleliśmy, że trzeba dać przedsiębiorcom wsparcie doradcze, że trzeba im zapewnić, po pierwsze, możliwość finansową skorzystania z tego rodzaju wsparcia, poszerzenia swoich kompetencji, zdobycia porad eksperckich, po drugie zdjąć z ich głów konieczność weryfikacji tych ekspertów i autorytetem miasta potwierdzić, że te osoby naprawdę dysponują właściwymi kompetencjami i doświadczeniem, aby móc ich wspomagać, po trzecie: przekonać, że rzeczywiście wiele można w takiej sytuacji zrobić. Wsparcie było również szeroko zakrojone pod kątem branżowym. Oferowaliśmy od rzeczy najbardziej oczywistych, czyli np. doradztwa dotyczącego korzystania ze wsparcia tarczowego, przez dość typowe poradnictwo z zakresu prawa czy podatków, aż po doradztwo finansowe czy z zakresu strategii biznesowych. Wiemy, że niektóre firmy dokonały głębokiej restrukturyzacji pod wpływem tych porad – mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

- Wyzwaniem na samym początku wydawało się to, że nie uda nam się bardzo szybko dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, czyli do przedsiębiorców, jednak nasi przedsiębiorcy, którzy są bardzo aktywni i otwarci, bardzo szybko potrafią dostosowywać się do wszelkich zmian. Zaraz po zwodowaniu projektu i jego promocji jeden drugiemu bardzo szybko przekazywali informacje o wszystkich elementach wsparcia. Mamy zupełnie przypadkowo okrągłą statystykę 100 przedsiębiorców, którzy skorzystali z 239 godzin w ramach voucherów. Wspierało ich 28 doradców eksperckich w 6 zakresach tematycznych – podkreśliła Agnieszka Kukiełko, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Gdyni.

Rozmowie na temat gdyńskiej „Innowacji w Polityce” i tego, jak przełożyła się na kondycję lokalnej gospodarki, przysłuchiwały się cenione autorytety skupione wokół CSM i ThinkTank, m.in. dr Małgorzata Bonikowska, dr Katarzyna Młynek czy David Gregosz.

Więcej informacji na temat wdrożonego w Gdyni projektu wsparcia dla przedsiębiorców w czasie COVID-19 oraz samej nagrody „Innowacje w Polityce” można znaleźć we wcześniejszej publikacji w serwisie Gdynia.pl (TUTAJ).

Pełen zapis części świątecznego spotkania CSM i ThinkTank poświęconej gdyńskiemu projektowi nagrodzonemu w międzynarodowym konkursie jest dostępny także na kanale YouTube ThinkTanku.