Co nowego

Inwestycje w Wielkim Kacku

Inwestycje w Wielkim Kacku, fot. Dzielnice #wgdyni

Inwestycje w Wielkim Kacku, fot. Dzielnice #wgdyni

14.08.2020 r.

Za nami pierwsza część konsultacji społecznych zamierzeń inwestycyjnych Rady Dzielnicy Wielki Kack. Przez 7 dni mieszkańcy mogli zagłosować i wypowiedzieć się na temat inwestycji wskazanych do realizacji w latach 2019-2023. Konsultacje ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, przeprowadzone zostały w trybie zdalnym.
 
- Radni poszczególnych dzielnic doskonale znają potrzeby małych ojczyzny. Wskazane przez nich inwestycje i remonty to zadania, które z pewnością poprawią bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców– mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. Rady Dzielnic w tej kadencji, otrzymały do wydania rekordową kwotę 50 milionów złotych na realizację inwestycji, jest to najwyższa suma w historii Gdyni. Jestem przekonany, że te fundusze zostaną dobrze zagospodarowane – dodaje wiceprezydent.
 
Na czerwcowej sesji w Wielkim Kacku przegłosowano uchwałę, w której Rada Dzielnicy wskazała inwestycje o najwyższym priorytecie realizacji pod nazwą „Projekt poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy” zakładający:

a)Modernizację przyszkolnego placu zabaw przy ul. Starodworcowej 36.
b) Budowę przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem i uspokojeniem ruchu w rejonie ul. Gryfa Pomorskiego 3.
c) Utwardzenie nawierzchni płytami YOMB odcinka drogi od ul. Chlebowej 6a do ul. Solnej 12a.
d) Doświetlenie odcinka ul. Chlebowej w kierunku do ul. Radosnej poprzez montaż 2 latarni.
 
Od 31 lipca poprzez ankietę zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.gdynia.pl/dzielnice, mieszkańcy Wielkiego Kacka mogli wypowiedzieć się na temat wymienionych zadań. Społeczność uznała zaprezentowane inwestycje za zasadne i istotne z punktu widzenia potrzeb dzielnicy. Ankietę mógł wypełnić każdy mieszkaniec dzielnicy, bez względu na wiek. Raport z konsultacji znajduje się w BIP.
 
- Rada Dzielnicy po wnikliwej analizie potrzeb inwestycyjnych Wielkiego Kacka, w pierwszej kolejności zdecydowała się podjąć realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców. To nasz priorytet, który mamy nadzieję przeprowadzić podczas obecnej kadencji. Już niebawem radni zaprezentują mieszkańcom kolejne ważne dzielnicowe inwestycje. Wielki Kack w ostatnim czasie przechodzi metamorfozę, cieszy to nas zarówno jako radnych jak i członków całej lokalnej społeczności - mówi Piotr Szpajer, przewodniczący Rady Dzielnicy.
 
To dobry czas na prowadzenie inwestycji, te wybrane w dzielnicach wejdą teraz w fazę realizacji. Ruszy procedura uruchomienia środków, ogłoszenia niezbędnych przetargów na dokumentację projektową, a ostatecznie na wykonanie poszczególnych zadań. Na przykładzie ostatnich postępowań można zaobserwować, iż często kończą się ofertą poniżej proponowanych cen kosztorysowych.

W ubiegłym roku Rady Dzielnic, otrzymały do wydania rekordową kwotę 50 milionów złotych na realizację inwestycji. Jest to najwyższa suma w historii Gdyni i jedna z najwyższych w Polsce. Dzielnice otrzymały wskazane fundusze na podstawie wyliczeń liczby zameldowanych mieszkańców oraz powierzchni dzielnicy, bez terenów leśnych i portu. Budżet inwestycyjno-remontowy Rada Dzielnicy Wielki Kack w aktualnej kadencji wynosi 3 212 518 zł.