Co nowego

Jak otrzymać dodatek osłonowy w Gdyni

Jedne z najwyższych podwyżek w nowym roku będą dotyczyć kosztów ogrzewania. Dodatek osłonowy ma pomóc osobom z niższymi dochodami, zdj. ilustracyjne

Jedne z najwyższych podwyżek w nowym roku będą dotyczyć kosztów ogrzewania. Dodatek osłonowy ma pomóc osobom z niższymi dochodami, zdj. ilustracyjne

Rozpoczął się nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. To dodatkowe świadczenie, o które mogą się ubiegać osoby o niskich dochodach. Ma ono częściowo zrekompensować drastyczny wzrost kosztów energii elektrycznej, gazu czy cen żywności. Gdzie w Gdyni złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Wyjaśniamy, jak wygląda procedura.


Jak podają rządowe źródła, nawet do 7 milionów polskich gospodarstw domowych ma być uprawnionych do otrzymania tzw. dodatku osłonowego. To nowe, jednorazowe wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach. Dodatkowe pieniądze z założenia mają pomóc w zrównoważeniu domowych budżetów, nadszarpniętych przez podwyżki cen prądu, gazu czy żywności.

Złóż wniosek w Urzędzie Miasta


Ustawa dotycząca tego świadczenia weszła w życie w całym kraju dokładnie 4 stycznia. W zależności od kryterium dochodowego i używanego w domu lub mieszkaniu źródła ogrzewania dodatek wyniesie od 400 do maksymalnie 1437,50 złotych płatnych w dwóch ratach. Aby otrzymać dodatkowe środki, należy złożyć wniosek do urzędu gminy – w przypadku Gdyni ich obsługą zajmuje się Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni.

Druk jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni w zakładce „Dodatek osłonowy” lub w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 i Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Wnioski o tzw. dodatek osłonowy można składać najpóźniej do 31 października 2022 roku - dokumenty złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Jak złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy w Gdyni? Do dyspozycji mieszkańców są trzy formy:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego)
 • wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych ul. 10-go Lutego 24, Gdynia
 • wrzucić do wrzutni na dokumenty w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 i Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (wniosek należy włożyć do koperty, na kopercie napisać – DODATEK OSŁONOWY)

We wniosku warto podać adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. Z uwagi na pandemię COVID-19 zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną lub poprzez wrzutnię czynną całą dobę, od poniedziałku do piątku.

Na wnioski złożone do 31 stycznia dodatek będzie wypłacony w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które złożą wniosek od 1 lutego do 31 października otrzymają natomiasta jednorazową wypłatę najpóźniej do 2 grudnia tego roku.

Zadecydują dochody i źródło ogrzewania


O dodatek osłonowy będą mogły ubiegać się osoby, których dochody w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekraczają w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł netto
 • wieloosobowym – 1500 zł netto

Podstawę ustalenia prawa do dodatku osłonowego stanowią dochody uzyskane przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w 2020 roku (w przypadku wniosków złożonych do 31 lipca) lub dochody w 2021 roku (w przypadku wniosków złożonych między 1 sierpnia a 31 października).

Obowiązywać będzie tzw. „zasada złotówka za złotówkę” - dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a jego kwota będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu gospodarstwa domowego, liczby osób oraz rodzaju głównego źródła ogrzewania. W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, dodatek przysługuje w podwyższonej kwocie. Powyższe źródło musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Rządowa infografika prezentująca wysokość dodatku osłonowego, mat. Ministerstwo Klimatu i Środowiska / www.gov.pl
Rządowa infografika prezentująca wysokość dodatku osłonowego, mat. Ministerstwo Klimatu i Środowiska / www.gov.pl

Wysokość dodatku osłonowego:

 • gospodarstwo 1-osobowe – 400 zł rocznie
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 zł rocznie
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850 zł rocznie
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1150 zł rocznie

Wysokość dodatku osłonowego w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem lub paliwami węglopochodnymi:

 • gospodarstwo 1-osobowe – 500 zł rocznie
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 750 zł rocznie
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 1062,50 zł rocznie
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe –1437,50 zł rocznie

Więcej informacji i odpowiedzi na pytanie związane z obsługą dodatku osłonowego oraz wniosków udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni. Kontakt telefoniczny od godz. 8:00 do 15:30 pod numerami: (58) 668 85 57, (58) 668 85 86, (58) 668 85 70, (58) 668 85 92.

 • ikonaOpublikowano: 05.01.2022 14:32
 • ikona

  Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 05.01.2022 15:22
 • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona

Najnowsze