Co nowego

Jak zatrzymać gości na dłużej?

Prowadzący wydarzenie Grzegorz Piątek i Artur Celiński, fot. Kamil Złoch

Prowadzący wydarzenie Grzegorz Piątek i Artur Celiński, fot. Kamil Złoch

06.03.2020 r.

Kim są „goście na dłużej” i jak napływowi mieszkańcy wpływają na rozwój naszych miast? To jedno z kluczowych wyzwań, które dotyczy regionu Pomorza, w tym także Gdyni. Debatę o zmianach demograficznych i migracyjnych zainicjowała Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza.

- Możemy stworzyć takie warunki, że osoby młode przyjeżdżające do obcego kraju znajdą miejsce, w którym poczują się dobrze i będą mogły się integrować się z naszymi obywatelami, tworząc wspólnotę i jednocześnie wzbogacając to środowisko o swoje doświadczenia i swój sposób patrzenia na świat – tak wyzwania stojące przed polskimi miastami zarysował na samym starcie Krzysztof Bramorski, prezes Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej.

To jedna z przewodnich myśli debaty pod hasłem „Goście na dłużej. Miastotwórcze spotkanie mieszkańców i użytkowników miasta”. To spotkanie pod znakiem dialogu. Jego cel to równowaga i kompromis pomiędzy atrakcyjną ofertą dla gości i utrzymaniem odpowiedniej jakości życia dla dotychczasowych i potencjalnych mieszkańców. - Chcemy mówić o nowoczesnych wariantach tworzenia przestrzeni miejskiej - podkreślił podczas inauguracji debaty Bramorski.

Grzegorz Piątek, architekt i krytyk architektury wraz z Arturem Celińskim i Polsko-Luksemburską Izbą Gospodarczą zebrali w Trójmieście grono prelegentów, którzy potrafią obserwować i wychwycić najważniejsze wyzwania i trendy skupiające się wokół współczesnych miast. To ludzie związani z architekturą czy urbanistyką, a nawet publicyści, którym bliskie są miasta i ich problemy. Do dyskusji zostali też włączeni samorządowcy – m.in. wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Katarzyna Gruszecka-Spychała czy marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk.

Wicerpezydent Gdyni ds. gospodarki, Katarzyna Gruszecka-Spychała, fot. Kamil Złoch


- Żywię przekonanie, że „goście na dłużej” to czynnik rozwoju naszych miast, jeden z najważniejszych, a w niektórych przypadkach, biorąc pod uwagę bardzo różne zjawiska społeczne - gentryfikację, kształt rynku pracy czy suburbanizację – to wręcz warunek przetrwania. Dziękuję za inicjatywę, bo jest ona niezwykle potrzebna. Gdynia jest specyficznym, bardzo młodym miastem, w którym każdy był „skądś” i szybko poczuł się u siebie, a rola tych ludzi była silnie miastotwórcza – mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała.

- To, co będzie determinowało w ciągu najbliższych kilkunastu-kilkudziesięciu lat rozwój Europy, to zagadnienia takie jak demografia, migracje, nasz stosunek do środowiska naturalnego i klimatu – zaakcentował z kolei Mieczysław Struk.

Istotny głos w dyskusji wnieśli eksperci – m.in. Agata Twardoch, która poruszyła temat zmian na rynku mieszkaniowym, tak ważnym dla przyszłości miast. To zresztą jeden z głównych nurtów jej pracy naukowej - architekt i urbanistka zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania, jest też autorką książki „System do mieszkania”.

Wykład Agaty Twardoch, fot. Kamil Złoch

- Mamy mniej więcej 500 mieszkań oddawanych dziennie do użytku w Polsce, a przy tym tracimy mieszkańców w tempie przyrostowym – zauważyła Agata Twardoch. - Od 1989 roku mieszkanie stało się towarem. Produktem takim samym jak telefon czy margaryna, opracowanym przez ludzi od marketingu. Niesie to za sobą trudne i niezbyt przyjazne skutki. Oprócz tego, że mieszkanie zostało towarem, stało się też skomodyfikowane, czyli jego wartość finansowa właściwie przerosła wartość użytkową – zaznaczyła podczas swojego wykładu.

Głos w debacie prowadzonej przez Artura Celińskiego zabierali Oliwia Bosomtwe - redaktorka NOIZZ zajmująca się popularnym cyklem „Na wynajmie”, Kamil Kowa z Savills Poland, Karina Rembiewska - była Menadżer Śródmieścia Gdańska czy Michał Sikorski - architekt związany z Uniwersytetem Warszawskim.

Podczas wydarzenia zaprezentowano także projekty współczesnych akademików autorstwa Grupy 5 Architekci i Projektu PRAGA.

  • Debata „Goście na dłużej. Miastotwórcze spotkanie mieszkańców i użytkowników miasta” w Hotelu Eureka Sopot, fot. Kamil Złoch
  • Debata „Goście na dłużej. Miastotwórcze spotkanie mieszkańców i użytkowników miasta” w Hotelu Eureka Sopot, fot. Kamil Złoch
  • Debata „Goście na dłużej. Miastotwórcze spotkanie mieszkańców i użytkowników miasta” w Hotelu Eureka Sopot, fot. Kamil Złoch
  • Debata „Goście na dłużej. Miastotwórcze spotkanie mieszkańców i użytkowników miasta” w Hotelu Eureka Sopot, fot. Kamil Złoch
  • Debata „Goście na dłużej. Miastotwórcze spotkanie mieszkańców i użytkowników miasta” w Hotelu Eureka Sopot - Krzysztof Bramorski, prezes Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej, fot. Kamil Złoch
  • Debata „Goście na dłużej. Miastotwórcze spotkanie mieszkańców i użytkowników miasta” w Hotelu Eureka Sopot - marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk, fot. Kamil Złoch
  • Debata „Goście na dłużej. Miastotwórcze spotkanie mieszkańców i użytkowników miasta” w Hotelu Eureka Sopot - wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Katarzyna Gruszecka-Spychała, fot. Kamil Złoch
  • Debata „Goście na dłużej. Miastotwórcze spotkanie mieszkańców i użytkowników miasta” w Hotelu Eureka Sopot - wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Katarzyna Gruszecka-Spychała, fot. Kamil Złoch
  • Debata „Goście na dłużej. Miastotwórcze spotkanie mieszkańców i użytkowników miasta” w Hotelu Eureka Sopot, fot. Kamil Złoch
  • Debata „Goście na dłużej. Miastotwórcze spotkanie mieszkańców i użytkowników miasta” w Hotelu Eureka Sopot, fot. Kamil Złoch