Co nowego

Jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

Na zdjęciu Pełnomocnik Zarządu Głównego PCK w Warszawie Krzysztof Bochnak, Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Gdyni Marek Olczykowski i wiceprezydent ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz // fot. mat. prasowe PCK

Na zdjęciu Pełnomocnik Zarządu Głównego PCK w Warszawie Krzysztof Bochnak, Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Gdyni Marek Olczykowski i wiceprezydent ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz // fot. mat. prasowe PCK

28.11.2019 r.

27 listopada w Audytorium Biblioteki Akademii Marynarki Wojennej odbyła się gala z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. To właśnie działalność dobroczynna oraz postawy humanitarne łączą wiele pokoleń ochotników tej organizacji. Uroczystość była też okazją do uhonorowania Gdyni Medalem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wyróżnienie z rąk Pełnomocnika Zarządu Głównego PCK w Warszawie Krzysztofa Bochnaka odebrał Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia. To dowód uznania za wieloletnie, efektywne wsparcie miasta dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy. Zarząd, członkowie, sympatycy oraz pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża wierzą, że kolejne 100 lat działalności organizacji, wypełni również praca na rzecz osób potrzebujących, chorych i pokrzywdzonych.

  • Jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża / Wyróżnienie z rąk Pełnomocnika Zarządu Głównego PCK w Warszawie Krzysztofa Bochnaka odebiera Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia. // fot. mat. prasowe PCK
  • Jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża / Wyróżnienie z rąk Pełnomocnika Zarządu Głównego PCK w Warszawie Krzysztofa Bochnaka odebiera Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia. // fot. mat. prasowe PCK
  • Jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża // fot. mat. prasowe PCK
  • Jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża // fot. mat. prasowe PCK
  • Jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża // fot. mat. prasowe PCK
  • Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Gdyni Marek Olczykowski i wiceprezydent ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz // fot. mat. prasowe PCK
  • Jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża // fot. Karolina Szypelt
  • Jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża // fot. Karolina Szypelt