Co nowego

Kalendarium budowy Muzeum Miasta Gdyni

Opis alternatywny

14.11.2007 r.

- W wyniku podpisania w dniach 06.03.2000 r. i 05.07.2001 r. umów o wspólnej realizacji inwestycji pomiędzy Dowództwem Marynarki Wojennej RP, Gminą Miasta Gdyni i Fundacją „O dach dla Historii Marynarki Wojennej RP” wszczęto procedury mające na celu rozpoczęcie procesu inwestycyjnego związanego z budową obiektu w którym będą mieć swoje siedziby Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej RP.

-
Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono zwycięzcy konkursu na koncepcję „Muzeum Marynarki Wojennej RP i Muzeum Miasta Gdyni” zorganizowanego przez Dowództwo Marynarki Wojennej RP. Projekt wykonał dr inż. arch. Krzysztof Kozłowski z firmy „Warsztat Architektury” Pracownia Autorska z siedzibą w Sopocie, który został generalnym projektantem całego obiektu.

- Gmach Muzeum Miasta Gdyni zbudowany został w dwóch etapach:
Rozpoczęcie I etapu nastąpiło 21.03.2002 r., a jego zakończenie, czyli zamkniecie bryły budynku w stanie surowym nastąpiło 25.10.2005r. Wykonawca robót była firma MEGA S.A. z Gdyni. Wartość robót I – go etapu sfinansowanych przez Gminę wyniosła 9.100.000,00 zł.

II etap obejmował wykończenie wnętrz, wykonanie instalacji wewnętrznych, montaże trzech wind, montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej, dostawę wraz z montażem urządzeń i aparatury m.in. klimatyzacyjnej oraz częściowe wyposażenie wnętrz w tym pracowni konserwacji zabytków, magazyny sztuki i obrazów, monitoring. Wykonano roboty zewnętrzne w tym: nawierzchnie chodników i wjazdu z kostki betonowej, oświetlenie, bramę wjazdową i furtkę, ogrodzenie pomiędzy MMG a terenem ekspozycji MMWoj. Rozpoczęcie tego etapu nastąpiło 26.10.2005 r., a odbiór końcowy wraz z przekazaniem gmachu użytkownikowi do ostatecznego wyposażenia 5.04.2007 r. Wykonawcą była firma WARBUD S.A. Region Północ z siedzibą w Sopocie.
Wartość robót II– go etapu wyniosła około 11.900.000,00 zł

- Gmina dwukrotnie otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2005 i 2006 w ramach zadania 3.5 – Rozwój oraz podnoszenie standardu i jakości obsługi w obiektach infrastruktury społecznej. Łączna wysokość dotacji wyniosła 2.000.000,00 zł.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ GDYNIA WYNIOSŁA 21.000.000,00 zł.