Co nowego

Kamień węgielny ... zatopiony w Zatoce

Opis alternatywny

03.09.2009 r.

Zatopienie kamienia węgielnegoKamień węgielny pod budowę kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej zatopiony. Uroczystość odbyła się w czwartek 3 września 2009 r. na pokładzie statku Onyx. Budowa będzie realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni. Kolektor pozwoli poprawić czystość kąpielisk, zwłaszcza plaż w rejonie Mechelinek i Rewy. 

Unikalny w skali nie tylko kraju, ale i Europy głębokowodny kolektor będzie odprowadzał oczyszczone ścieki z oczyszczalni „Dębogórze" do Zatoki Puckiej w miejscu oddalonym od brzegu o ok. 2,5 km. Lokalizację wybrał Urząd Morski w Gdyni.


Zatopienie kamienia węgielnegoInwestycja obejmuje nie tylko budowę kolektora podwodnego, ale i przepompowni oraz obiektów towarzyszących. Zastosowane rozwiązania pozwolą na zaoszczędzenie energii.


Inwestycja wieńczy działania o znaczeniu ponadregionalnym, mające na celu m.in. ochronę wód Zatoki Gdańskiej przed zanieczyszczeniami. Budowa kolektora, realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, to ostania część projektu „Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności.


Budowa kolektora, szczególnie w powiązaniu z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków, przyczyni się do poprawy stanu środowiska Zatoki Puckiej i otaczających plaż oraz zapewni spełnienie wymogów prawa polskiego i unijnego. Ma to szczególne znaczenie ze względu na rangę walorów przyrodniczych. Jej potwierdzenie stanowi umieszczenie wewnętrznej części Zatoki Puckiej na liście podwodnych rezerwatów przyrody Komisji Helsińskiej oraz na liście WWF, a także włączenie w skład Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i utworzenie obszarów Natura 2000.

Budowa przez PEWIK kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej

Budowa przez PEWIK kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej

Budowa przez PEWIK kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej