Co nowego

Kościół św. Mikołaja zabytkiem

Opis alternatywny

28.07.2008 r.

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (z dnia 9 maja 2008 r.) wpisano do rejestru zabytków województwa pod numerem A - 1823, kolejny zabytek z terenu Gdyni. Jest to kościół p.w. św. Mikołaja Chyloni. Wpisanie kościoła św. Mikołaja do rejestru zabytków to inicjatywa lokalnej społeczności skupionej wokół parafii i jej proboszcza ks. Prałata Ludwika Grochowiny.
Jest to kolejny sześćdziesiąty już zabytek położony na terenie Gdyni. Łącznie w Gdyni wpisanych jest osiem zespołów przestrzennych i 52 budynki i kompleksy budynków. 
Kościół p.w. św. Mikołaja powstał około połowy XIV w. Z tego czasu pochodzi gotyckie, murowane prezbiterium z ozdobnymi ornamentami ceglanymi. W latach 1896-97 w miejsce starej nawy kościoła, która miała drewnianą konstrukcję, zbudowano neogotycką, ceglana nawę z wieżyczką i kruchtą wejściową. W ten sposób stare prezbiterium i późniejsza o około 550 lat nawa utworzyły spójną całość.
W kościele zachowało się wyposażenie z końca XIX w., m. in. neogotyckie ołtarze, konfesjonały i stacje drogi krzyżowej. Najcenniejszym zabytkiem we wnętrzu kościoła jest drewniana rzeźba Pieta, wykonana w 1. połowie XV w. Jest to najstarszy zabytek ruchomy na terenie Gdyni. Historia i pochodzenie rzeźby owiane są tajemnicą. Wiadomo tylko że wzorowana jest na analogicznej rzeźbie zachowanej w Marburgu w Niemczech i że niegdyś była elementem większej kompozycji np. ołtarza. Rzeźba i ołtarze były w ostatnich latach poddane konserwacji sfinansowanej przez Gminę Gdynia i parafię św. Mikołaja.

Obecnie w Gdyni znajduje się 60 zarejestrowanych zabytków. Po wojnie wpisywano rocznie do rejestru zabytków zaledwie 1 zasługujący na taki status obiekt gdyński. Wpływ na taki stan rzeczy miało wiele czynników: przepisy, brak świadomości, a także brak pieniędzy i procedury. Aktualnie, nadrabiamy zaległości. Rokrocznie w ostatnich latach, w Gdyni przybywają do rejestru 3 - 4 nowe obiekty . A miasto przeznacza na ich renowację coraz większe pieniądze w budżecie...

Kończy się obecnie procedura wpisu do rejestru Dworca Kolejowego Gdynia Główna, a w toku są następne wpisy. Najnowsza inicjatywa dotyczy uznania za zabytek gmachu o bardzo ciekawej architekturze przy ul. Portowej, zbudowanego jako biurowiec dla firmy Bergenske, a dziś zajmowanego przez Komendę Miejską Policji.

Zobacz przewodnik po zabytkach Chylonii (pdf)
http://www.gdynia.pl/g2/2008_01/14832_fileot.pdf

Kościół św. Mikołaja