Co nowego

Książka "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona"

Opis alternatywny

11.05.2009 r.

ksišżka - Modernizm
Pod koniec kwietnia 2009 roku ukazała się książka "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona".  Jest to opracowanie zbiorowe zawierające 31 artykułów naukowych dotyczących architektury modernizmu i konserwacji zabytków, w tym wiele dotyczących Gdyni lub zawierających wątki z nią związane. Artykuły zostały przygotowane przez uczestników międzynarodowej konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez Urząd Miasta Gdyni, która odbyła się w Gdyni w dniach 27 - 29 września 2007 roku. Książka uzyskała dwie bardzo dobre recenzje wydawnicze niezależnych profesorów, a więc jest pozycją naukową o znaczącej randze. Jest to jedno z najobszerniejszych jak dotąd opracowań zbiorowych dotyczących architektury modernizmu w tym Gdyni.

Wydanie książki jest elementem propagowania gdyńskiego dziedzictwa modernizmu przez Miasto Gdynię. Autorami tekstów są naukowcy i specjaliści z najważniejszych ośrodków Polski oraz z 7 innych krajów. Wydawcą książki jest Urząd Miasta Gdyni, a przygotowaniem zajmowało się Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Redaktorami książki są Maria Sołtysik i Robert Hirsch.
Książka trafiła do bibliotek na terenie Gdyni, a także do szkół, uczelni wyższych i stowarzyszeń. Została także rozesłana do uczelni i instytucji kultury w całym kraju.

Fragment z opinii recenzentów prof. Jadwigi Roguskiej i prof. Romany Cielątkowskiej:"Wyjątkowy i cenny zasób architektury modernistycznej Gdyni, zaawansowanie badań w połączeniu z pozytywnym nastawieniem władz, doceniających fundamentalne znaczenie tej spuścizny dla kreowania tożsamości miasta i dostrzegających w niej zarówno problemy do rozwiązywania, jak i siłę napędową rozwoju miasta, wysuwają Gdynię na czoło polskich miast w podejmowaniu inicjatyw i popularyzowaniu architektury epoki modernizmu. Osiągnięcia związanego z miastem środowiska naukowo - konserwatorskiego predestynują Gdynię do miejsca cyklicznych spotkań środowisk zainteresowanych architekturą modernistyczną i forum wymiany wyników badań, myśli i doświadczeń w tej społecznie użytecznej i rozwojowej specjalizacji architektoniczno - konserwatorskiej. Pozwoli to uczynić z Gdyni liczący się w skali ogólnoeuropejskiej ośrodek studiów nad architekturą modernistyczną i jej ochroną".