Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
Co nowego

Kto zaprojektuje gdyński szlak pieszo-rowerowy?

zdj. ilustracyjne, pixabay.com

zdj. ilustracyjne, pixabay.com

02.10.2019 r.

26 września minął oficjalny termin składania ofert w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji 30-kilometrowego, gdyńskiego odcinka Szlaku Turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami. Ofertę złożyła tylko jedna firma - Pracownia Projektów Komunikacji PROGRES z Gdańska.

- To ważna inwestycja nie tylko ze względu na walory turystyczne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ale też z uwagi na usprawnienia naszej miejskiej infrastruktury rowerowej. Dzięki tzw. łącznikom mieszkańcy będą mogli bezpośrednio ze swoich osiedli wjechać rowerami na leśne trasy rowerowe. Ze zmodernizowanych nawierzchni i nowego oznakowania skorzystają też amatorzy pieszych wycieczek. Liczymy, że po przebudowie będzie to bardzo atrakcyjny obszar rekreacyjny dla wszystkich gdynian - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W ramach gdyńskiej części inwestycji ma zostać wymieniona wierzchnia warstwa kruszywa w nawierzchni istniejących duktów leśnych. Zaplanowano także prace w zakresie koniecznych niwelacji terenu oraz formowania cieków. Ponadto cały szlak zyska nowe oznakowanie.

-  Na terenie lasów będzie to naturalna, szutrowa nawierzchnia, która w pewnych fragmentach wymaga remontu. Na istniejących utwardzonych odcinkach (głównie ulicach) planujemy zmienić organizację ruchu zwiększającą bezpieczeństwo rowerzystów. Chcemy, aby oznakowanie poziome i pionowe było czytelne i intuicyjne. Ponadto w kilku lokalizacjach (ul. Marszewska, ul. Chwarznieńska, ul. Sopocka) mają powstać przejazdy rowerowe - tłumaczy Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. komunikacji rowerowej

Obecna trasa posiada połączenia z drogami podrzędnymi, jednak dla polepszenia dostępności również i te połączenia mają być wyremontowane. W ramach projektu ma powstać 5 łączników prowadzących od głównej osi trasy do terenów zurbanizowanych. Będą to:

  • Łącznik Wiklinowa – od początku trasy do Pustek Cisowskich
  • Łącznik Sosnowa – połączenie z Witominem
  • Łącznik Olkuska – połączenie z Małym Kackiem
  • Łącznik Bernadowska – połączenie z ulicą Malczewskiego w Sopocie
  • Łącznik Reja – połączenie z tzw. Pętlą Reja – rekreacyjną trasą leśną

Łącznik Wiklinowa i SosnowaSzlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy
Łącznik Olkuska
Łącznik Bernadowska i Reja


Przypomnijmy, że budowa Szlaku Turystycznego to wspólna inwestycja Gdyni, Sopotu i Gdańska, w której każde miasto prowadzi oddzielne postępowania przetargowe. W gdyńskim Zarządzie Dróg i Zieleni trwają prace komisji przetargowej, która analizuje ofertę firmy Progres i wkrótce podejmie ostateczną decyzję dotyczącą jej przyjęcia lub odrzucenia.

Inwestycja otrzyma 55% wsparcia z Unii Europejskiej w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 11: środowisko, działanie 11.4: ochrona różnorodności biologicznej.