Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Co nowego

„Kultura-Interwencje” – gdyńskie instytucje z dotacjami

Po lewej - Muzeum Miasta Gdyni (fot. facebook.com/MMG). Po prawej - zdjęcie z ubiegłorocznej edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity w Gdyńskim Centrum Filmowym (fot. Anna Rezulak)

Po lewej - Muzeum Miasta Gdyni (fot. facebook.com/MMG). Po prawej - zdjęcie z ubiegłorocznej edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity w Gdyńskim Centrum Filmowym (fot. Anna Rezulak)

23.06.2021 r.

Gdyńskie instytucje i fundacje otrzymały dofinansowanie od Narodowego Centrum Kultury na realizację inicjatyw kulturalnych. Wszystko w ramach programu „Kultura-Interwencje”. Wsparcie trafi w sumie do czterech miejsc. To Muzeum Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Filmowe, Fundacja Adaptacja oraz Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna. Suma przyznanych dotacji to 186 tysięcy złotych. Dodatkowo dofinansowanie otrzymało również warszawskie stowarzyszenie, które organizuje imprezę kulturalną w naszym mieście.


Narodowe Centrum Kultury przyznało dotacje w ramach programu „Kultura-Interwencje”, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Mogły się do niego zgłaszać samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Program ma na celu wzmacnianie tożsamości i uczestnictwa w kulturze, a także upamiętnianie polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Dofinansowanie otrzymały dwie gdyńskie instytucje oraz dwie fundacje.

Muzeum Miasta Gdyni przyznano 51 tysięcy złotych na realizację projektu „Gdyńskie perły, czyli więcej niż modernizm”. Ma on na celu pokazanie różnorodności dziedzictwa Gdyni. W jego ramach przeprowadzono już cykl wykładów „Perły”, w których uczestniczyli badacze architektury i sztuki, ale to dopiero początek działań.

Finansowe wsparcie powędrowało też do Gdyńskiego Centrum Filmowego. To 47 tysięcy złotych na organizację 18. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity. Tegoroczna odsłona tego święta kina i filmów dokumentalnych została przesunięta na wrzesień. Przyjmie ona formułę hybrydową. Od 3 do 12 września festiwal będzie odbywał się w kinach, natomiast od 16 września do 3 października przeniesie się do świata wirtualnego.

Dotację na projekt międzypokoleniowych koncertów niepodległościowych otrzymała Fundacja Adaptacja. Na ten cel przyznano 24 tysiące złotych.

Z kolei Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna dostała wsparcie na organizację „Koncertu dla zwykłego Bohatera”, który zwyczajowo jest częścią obchodów Sierpnia '80 w Gdyni. Kwota dofinansowania na ten cel to 64 tysiące złotych.

Suma środków przyznanych gdyńskim instytucjom to 186 tysięcy złotych.

Dotacje trafiły również do warszawskiej organizacji, która organizują swoje przedsięwzięcie w Gdyni.

Chodzi o Stowarzyszenie Scena Kultury, które realizuje projekt #Młodzi dla Historii. Jest on częścią odbywającego się w Gdyni Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Kolejna edycja tego fwydarzenia jest planowana od 29 września do 2 października. Na realizację projektu #MDH przeznaczono 53 tysiące złotych.