Co nowego

Łapiesz się na „Mały ZUS Plus”? Zgłoś to do końca stycznia!

Niższe składki na ubezpieczenie społecznej w ramach

Niższe składki na ubezpieczenie społecznej w ramach "Małego ZUS Plus". Termin zgłoszeń do końca stycznia 2023 roku. Fot. Pixabay

20.01.2023 r.

Niższe składki na ubezpieczenie społeczne? Tak, to możliwe. Tylko do końca stycznia 2023 roku przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do „Małego ZUS Plus”. Dotyczy to tych, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli należysz do tej grupy, pospiesz się i załatw formalności przed 31 stycznia! Ale pamiętaj - niższe składki na ubezpieczenie społeczne teraz, to niższe świadczenia ZUS w przyszłości… 

Czym jest „Mały ZUS Plus”? To niższe składki na ubezpieczenia społeczne, liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Kto może z tego skorzystać? Przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Ulga nie obejmuje jednak składki zdrowotnej. 

Masz działalność? Sprawdź, czy możesz płacić mniej 

Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. 

Łapiesz się na „Mały ZUS Plus”? Oto, co musisz zrobić 

Przedsiębiorcy, chcący skorzystać z „Małego ZUS Plus” i spełniający warunki, powinni zgłosić się do 31 stycznia 2023 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tego czasu należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem ubezpieczenia, a następnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo 0592. Uwaga! Osoby, które korzystały z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki w 2023 roku, nie muszą zgłaszać się ponownie. 

Mały ZUS Plus. fot. Pixabay

fot. Pixabay

Pilnuj terminu! 

Jeśli przedsiębiorca nie dochowa terminu, czyli nie zgłosi się do 31 stycznia, to nie będzie mógł skorzystać z „Małego ZUS Plus” przez cały bieżący. W takiej sytuacji ulga przysługuje dopiero od stycznia 2024 roku, o ile wciąż spełnione będą wszystkie warunki. 

Co ważne, każdy, kto korzysta w styczniu z „Małego ZUS Plus” musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Ma na to czas do 20 lutego.
  
Kwota składek przy „Małym ZUS Plus” zależy od dochodu. Podstawą ich wymiaru jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Musi się ona mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. 

Kto nie skorzysta z ulgi? 

Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT. Nie skorzystają z niej również ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta też osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku. 

Niższa składka, niższe świadczenie 

Jakie konsekwencje niesie ze sobą „Mały ZUS Plus”? Trzeba mieć świadomość, z czym wiąże się mniejsza składka na ubezpieczenie społeczne. 

- Płacenie niższych składek ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń, takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, a także emerytura czy renta – przypomina Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy pomorskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Ważne! 

Przedsiębiorca, który 31 grudnia 2022 roku wykorzystał już maksymalny okres 36 miesięcy opłacania niższych składek w ramach programu, musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia, a następnie zgłosić się z kodem właściwym dla pełnych składek.