Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
Co nowego

Liczba zabytków i budżet na ich remont podwojone

Latarnia na dachu Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której podstawa została wyremontowana w 2019 roku dzięki wsparciu miasta. Fot. Przemysław Kozłowski

Latarnia na dachu Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której podstawa została wyremontowana w 2019 roku dzięki wsparciu miasta. Fot. Przemysław Kozłowski

08.05.2020 r.

W tym roku miasto przeznaczy dwa razy więcej pieniędzy na dotacje do remontów zabytków. Dwukrotnie wzrasta również liczba budynków, których właściciele mogą się o dofinansowanie starać.
 
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 przeszła niedawno lifting. Zmiana dotyczy dotacji samorządów na remonty zabytków. Już nie tylko budynki i obiekty wpisane do rejestru zabytków czy znajdujące się na obszarze uznanym za Pomnik Historii mogą być dofinansowane, ale również te figurujące w gminnej ewidencji zabytków - liście poszerzonej o wartościowe obiekty, ale nie wpisane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru. 

Więcej budynków

Idąc za zmianami ustawowymi Rada Miasta Gdyni przyjęła 26 lutego 2020 roku uchwałę nr. XVII/575/20, która do listy kwalifikujących się do udzielenia dotacji obiektów dodaje te z gminnej ewidencji zabytków.
- Do tej pory było około 600 obiektów uprawnionych do otrzymania dotacji, teraz ta liczba wzrośnie mniej więcej dwukrotnie – mówi Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków.

Właściciele budynków, które figurują w ewidencji mogą liczyć na pokrycie 30% kosztu prac konserwatorskich elewacji. Jeszcze w ubiegłym roku dofinansowanie nie było możliwe.
Ale to nie jedyna zmiana jaką niesie uchwała.

Robert Hirsch: - Wprowadzono także zapis umożliwiający zwiększenie dotacji z 30 lub 50 do 75% na konserwację szlachetnych wypraw tynkarskich, czyli mających indywidualny kolor, strukturę ceglanych lub ceramicznych, albo metalowych lub drewnianych detali architektonicznych, powstałych przed II wojną światową i zachowanych w oryginalnym stanie. Jest to zapis uwzględniający specyfikę Gdyni i jej architektury, oparty na kilkunastoletnim doświadczeniu programu dotacji.

Miejski Konserwator Zabytków Robert Hirsch opowiada o renowacji "Bankowca" podczas Weekendu Architektury w 2019r. // Fot. Przemysław Kozłowski
Miejski Konserwator Zabytków Robert Hirsch opowiada o renowacji "Bankowca" podczas Weekendu Architektury w 2019r. // Fot. Przemysław Kozłowski

Więcej kasy

W ślad za rozszerzeniem listy obiektów uprawnionych do otrzymania dotacji poszło podwojenie budżetu na ich remonty. W ubiegłym roku miasto dofinansowało czternaście zabytków kwotą 842.024 złotych. W tym roku będzie to 1.600.000 zł.
- Wysokość dotacji na zabytki jest ustalana w budżecie miasta i zależy między innymi od realizacji prac i liczby wniosków złożonych w poprzednim roku – wyjaśnia Joanna Zielińska, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni. - Ta uchwała o przeznaczeniu środków na różne obiekty  jest szczegółowo omawiana na posiedzeniach komisji kultury czy gospodarki komunalnej. Radni z wielkim zainteresowaniem analizują jej treść i wielokrotnie wnioskowali o zwiększenie tej kwoty. Warto zauważyć, że dotacja może być przeznaczona nie tylko na remont budynku ale i innych zabytków ruchomych  umieszczonych w gminnej ewidencji. W poprzednich latach np. naprawiono organy czy zabytkową rzeźbę. Uchwała budżetowa jest przygotowywana przez zespół Skarbnika a Prezydent kieruje ją pod obrady Rady Miasta.

Organy w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Gdyni – Oksywiu poddane konserwacji w 2019 roku dzięki dotacji miasta. // Fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Organy w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Gdyni – Oksywiu poddane konserwacji w 2019 roku dzięki dotacji miasta. // Fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Budynek specjalnej troski

W 2019 roku dzięki funduszom z miejskiej kasy wyremontowano między innymi perełki modernizmu. Na przykład zbudowany w latach 1935-1936 budynek mieszkalny na Abrahama 28, Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Armii Krajowej 46 czy jeden z gdyńskich transatlantykówbudynek mieszkalny BGK na 3 Maja 27-31 zwany „Bankowcem”.
- W poprzednich latach zrobiliśmy z dotacji miasta balkony, one się strasznie sypały, i okna, w tym termometr. Brakowało jeszcze elewacji – opowiada Maria Piradoff-Link z Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Bankowiec”. – Dlatego w zeszłym roku zrobiliśmy renowację elewacji klatki ósmej i częściowo siódmej.
Zgodnie z dyspozycją konserwatorki zabytków Marii Zakrzewskiej ściany nie można było pomalować tylko wyczyścić i zrekonstruować.
Maria Piradoff-Link: - Było mnóstwo miejsc po pociskach, kilka zostawiliśmy i zakonserwowaliśmy jako świadek historii Gdyni. Były też ubytki całego tynku, które trzeba było uzupełnić specjalnym tynkiem z miką w odpowiednim kolorze. Miejscami tynk jest chropowaty - tam pod ciśnieniem szło bardzo dużo wody. Elewacja była przed renowacją ciemno szara. Dzisiaj uzyskała kolor piasku plażowego. Różnica jest olbrzymia.
Koszt remontu wyniósł około 128.000 złotych. - Miasto pokryło 75% wydatków. Nasz wkład był 25%. Wiem, że nie wszyscy tyle dostają, ale nasz budynek jest specjalnej troski. Wiedzą, że dbamy o zabytek, rekonstruujemy go według sztuki konserwatorskiej, prowadzimy Mini Muzeum dopowiada kustoszka mieszczącego się w podziemiach budynku muzeum.
W tym roku Wspólnota Mieszkaniowa „Bankowiec” będzie starała się o kolejne dofinansowanie na renowację pozostałej części elewacji.

Maria Piradoff-Link, członkini Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej "Bankowiec" i kustoszka Mini Muzeum. // Fot. Przemysław Kozłowski
Maria Piradoff-Link, członkini Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej "Bankowiec" i kustoszka Mini Muzeum. // Fot. Przemysław Kozłowski

Wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Gdynia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane można składać do 31 maja 2020 r.
Zgodnie z uchwałą wnioski rozpatrywane są ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) walory zabytkowe i architektoniczne budynku lub obiektu,
2) znaczenie prac dla stanu budynku lub obiektu i wizerunku miasta.