Co nowego

Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich

Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe

Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe

17.11.2017 r.

Stworzył zasady projektowe, które umożliwiają lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej. Jego Standardy Dostępności są stosowane w Gdyni od 2013 roku. Teraz został za to wyróżniony. Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki otrzymał Nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa.

W czwartek, 16 listopada, we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa. W tym roku trafiła ona do dr hab. inż. arch. Marka Wysockiego. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. Kapituła tego wyróżnienia wybrała laureata już 11 września. Jednak oficjalna uroczystość wręczenia nagrody odbywa się w listopadzie, w rocznicę urodzin doktora Macieja Lisa, która przypada właśnie 16 listopada. Laureatowi nagrodę wręczył Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.

Laudację z okazji przyznania nagrody dr. hab. inż. arch. Markowi Wysockiemu przygotował prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. W imieniu prezydenta, na uroczystości we Wrocławiu, odczytała ją Beata Wachowiak-Zwara, pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.

Jest Pan znakomitym ambasadorem idei społeczeństwa obywatelskiego, w którym niesłychanie ważną rolę odgrywa równoprawny dostęp osób z niepełnosprawnością do przestrzeni publicznej oraz powszechnej edukacji każdego szczebla. Serdecznie gratuluję Panu Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa, na którą zasługuje Pan w sposób szczególny – pisał w laudacji Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Stworzył dokument pod nazwą Standardy Dostępności. To zasady projektowe, które umożliwiają lepsze funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej. Określają one rodzaje udogodnień, a także tłumaczą w jaki sposób je wprowadzać i na czym one powinny polegać. Gdynia, w 2013 roku, jako pierwsze miasto wdrożyła Standardy Dostępności. Obecnie są one wprowadzane w innych polskich miastach.
 
Standardy Dostępności zawierają wytyczne do projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych. Są one oparte na zasadach projektowania uniwersalnego. Zapewnia ono dostępność do obiektów i przestrzeni wszystkim, bez względu na to, czy są osobami niepełnosprawnymi czy sprawnymi. W projektowaniu uniwersalnym unika się rozwiązań stygmatyzujących, czyli takich, kiedy np. są dwa wejścia do budynku – jedno główne, dla osób pełnosprawnych i drugie, boczne dostosowane do potrzeb ludzi starszych i z niepełnosprawnościami. Tu główną zasadą jest to, żeby budować tak, by inwestycja była dostępna dla wszystkich.
 
Gdynia stosuje te zasady. Zarząd Dróg i Zieleni i inne jednostki miejskie korzystają z tych standardów przy projektowaniu, uzgadnianiu i realizacji inwestycji na terenach miejskich. A dr hab. inż. arch. Marek Wysocki jest w Gdyni ekspertem ds. dostępności. Pomaga on prywatnym przedsiębiorcom. Jeśli inwestor chce budować w oparciu o Standardy Dostępności, to opiniuje on dokumentacje projektowe oraz doradza i podpowiada, które rozwiązania można zastosować, żeby przestrzeń była bardziej dostępna dla wszystkich ludzi.
 
W maju 2013 roku, dr hab. inż. arch. Marek Wysocki został wyróżniony i otrzymał medal w konkursie „Gdynia bez barier”. Został mu on przyznany właśnie za konsekwentne i bezkompromisowe propagowanie projektowania uniwersalnego. Celem konkursu jest wyróżnienie instytucji, organizacji i osób prywatnych – autorów pomysłów i udogodnień (już istniejących bądź w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy myślenia o niepełnosprawności.

Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki od 1989 roku jest  pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 2012 roku na stanowisku adiunkta. Od 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Centrum projektowania Uniwersalnego pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowego realizującego cele wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego w projektowaniu środowiska fizycznego, produktów i usług.

 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. Biuro RPO
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. Biuro RPO
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. Biuro RPO
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. Biuro RPO
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. Biuro RPO
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. Biuro RPO
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe
 • Marek Wysocki z Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich // fot. materiały prasowe