Co nowego

Medycyna szkolna XXI wieku

Od lewej: Marcin Radziwiłł, prezes Fundacji Medicover i Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, fot. materiały prasowe.

Od lewej: Marcin Radziwiłł, prezes Fundacji Medicover i Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, fot. materiały prasowe.

13.09.2018 r.

Podpisana wczoraj deklaracja otworzy nowy rozdział w rozwoju opieki zdrowotnej, którą objęci są uczniowie gdyńskich szkół. List intencyjny na rzecz działań dot. edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia podpisali: Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Anna Czarnecka, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Marcin Radziwiłł, prezes Fundacji Medicover.

Podpisanie listu intencyjnego zainicjowało współpracę stron zmierzającą do ujednolicenia działań w zakresie medycyny szkolnej w Gdyni. Przy wsparciu środowiska pielęgniarskiego oraz Fundacji Medicover możliwe będzie podjęcie działań mających na celu podnoszeniem świadomości zdrowotnej i wprowadzenie rozwiązań służących zintegrowaniu systemu ochrony zdrowia oraz systemu edukacji.

- Chcemy w Gdyni wdrażać innowacyjne rozwiązania łączące diagnostykę, profilaktykę oraz edukację zdrowotną, by kompleksowo dbać o zdrowie gdyńskich uczniów, w szczególności przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym wśród młodzieży – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - Jesteśmy przekonani, że z pomocą naszych partnerów znacząco poprawimy jakość medycyny szkolnej w gdyńskich placówkach – dodaje.

W ramach współpracy między stronami pielęgniarkom szkolnym przekazany zostanie łatwy w obsłudze system informatyczny, ściśle dopasowany do ich potrzeb, wspierający w przeprowadzaniu badań bilansowych w szkole. Narzędzie umożliwi także przekazywanie przez pielęgniarkę rodzicom indywidualnych wydrukowanych raportów zdrowotnych uczniów, dzięki czemu otrzymają jasny i szczegółowy obraz stanu zdrowia swojego dziecka, wraz z zaleceniami zdrowotnymi. Wsparcie informatyczne dla medycyny szkolnej dostarczy Fundacja Medicover. System zostanie uruchomiony jeszcze we wrześniu.

Od lewej: Marcin Radziwiłł, prezes Fundacji Medicover i Anna Czarnecka, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, fot. materiały prasowe

- Fundacja Medicover ma w swoim celu statutowym wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań służących zdrowiu społeczeństwa, szczególnie skupionych na dzieciach i rodzinie. Zdrowie dzieci oraz przyszłych pokoleń warunkuje naszą przyszłość, dlatego niezwykle budujące jest, że wszyscy chcemy o nie wspólnie zadbać. Mamy nadzieję, że know-how zdobywany przez ostatnie lata, będzie dobrym fundamentem do budowania celowanych działań profilaktycznych – podkreśla Marcin Radziwiłł, prezes Fundacji Medicover.

Strony wyraziły w podpisanym dokumencie chęć wspólnego działania dla dobra środowiska szkolnego i rodzinnego. - Cieszę się, że nasz Samorząd Zawodowy może podkreślić rolę pielęgniarek sprawujących opiekę w środowisku nauczania i wychowania i wspomóc ich prace wraz ze stronami porozumienia – mówi Anna Czarnecka, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

List intencyjny podpisano 12 września w Warszawie.