Co nowego

Miasta mówią wspólnym głosem

Plakat kampanii wizerunkowej ZMP // mat. prasowe

Plakat kampanii wizerunkowej ZMP // mat. prasowe

24.02.2020 r.

„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” - pod takim hasłem wystartowała kampania wizerunkowa Związku Miast Polskich, która podkreśla znaczenie współpracy środowiska samorządowego, wzmacnia poczucie wspólnotowości i wskazuje, że członkostwo w Związku przynosi korzyści płynące ze współdziałania pomiędzy miastami.
 
To szczególnie ważne w roku, w którym obchodzimy rocznicę 30-lecia samorządu terytorialnego. Przypomnijmy, że 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze całkowicie wolne wybory do rad gmin, które były efektem uchwalonej 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie terytorialnym, przygotowanej przez Senat RP, wyłoniony w wyborach 4 czerwca 1989 roku.
 
- Pamiętajmy o tym, że razem możemy zdziałać więcej - powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Stąd też trafność tegorocznego hasła kampanii: Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego. To bardzo ważne, aby miasta wspierały się w działaniach na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, rozpowszechniały dobre praktyki nowoczesnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców i czerpały od siebie nawzajem inspiracje.


 
Kampania ma charakter ogólnopolski, a za sprawą miast członkowskich ZMP również lokalny. Przekaz zostanie skierowany zarówno do całego środowiska samorządowego ZMP, jak i do miast, które nie są jeszcze członkami Związku. Odbiorcami komunikatów staną się również sami mieszkańcy.
 
W przedsięwzięcie zaangażowało się 170 miast członkowskich ZMP, które zadeklarowały współpracę i aktywny udział w dystrybucji informacji na szczeblu lokalnym.
 
- Współcześnie to właśnie miasta na całym świecie biorą na swoje barki rozwiązywanie największych problemów i wyzwań. W ramach różnych sieci współpracy uczymy się od siebie nawzajem, czerpiemy inspiracje i kształtujemy lepszą rzeczywistość. W tym roku świętujemy 30 lat odrodzenia samorządu terytorialnego w naszym kraju. To doskonała okazja, aby pokazać, że państwo zdecentralizowane, z silnymi władzami lokalnymi to gwarancja zarządzania zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców - mówi prezydent Ciechanowa, sekretarz Zarządu ZMP, Krzysztof Kosiński.
 
Na stronie internetowej www.miasta.pl będą przedstawiane informacje o najważniejszych działaniach i inicjatywach legislacyjnych, które ZMP podejmie w najbliższych miesiącach.
 
O ustawach dla miast w Senacie
 
Kampanii wizerunkowej będą towarzyszyć debaty merytoryczne dotyczące spraw istotnych dla miast, organizowane przez Senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Związek Miast Polskich w Senacie. Podczas nich zostaną poruszone tematy dotyczące stanu finansów samorządowych, gospodarki odpadami, zmian w ustawach ustrojowych czy roli organizacji samorządowych w polskim życiu publicznym. Debaty zapoczątkują proces legislacyjny przygotowanych przez ZMP konkretnych projektów ustaw, które prezes Związku, senator Zygmunt Frankiewicz wniesie pod obrady Senatu.
Pierwsza debata odbędzie się 2 marca i będzie dotyczyła finansów polskich miast i gmin. Debaty będą transmitowane online na profilu Związku na Facebooku i na stronie www.miasta.pl
 
Działania wizerunkowe i debaty merytoryczne w Senacie
 
Kampania potrwa od 24 lutego do 10 marca. ZMP i miasta będą jednak prowadzić działania komunikacyjne aż do majowych obchodów 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego.
 
Hasłem kampanii jest parafraza dewizy trzech muszkieterów „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” z powieści Aleksandra Dumasa, która została zaadaptowana do kontekstu kampanii i brzmi „Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego”. Podmiotem domyślnym frazy jest oczywiście miasto.
Aby przekaz był atrakcyjny i intrygujący, hasło zostanie przedstawione graficznie w formie ukazującej słowo „zysk”. Slogany poszczególnych kampanii lokalnych zostały zindywidualizowane, dzięki czemu komunikują one odbiorcom, że beneficjentem „zysku” płynącego ze współpracy miast jest właśnie ich miasto.
W naszym przypadku hasło będzie brzmiało „Wszystkie miasta dla Gdyni”.
 
Komunikacja w kampanii obejmie internet, portale samorządowe, media społecznościowe, lokalne nośniki reklamowe i działania public relations. Powstaną także publikacje na portalu Onet, Nasze Miasto i w Polska Press.
Za kampanię odpowiadają agencje - Synergia Creative i MORE Interactive.
 
Samorządowa stolica Polski we Wrocławiu
 
Już 5-6 marca we Wrocławiu odbędzie się doroczne Zgromadzenie Ogólne ZMP, na które są zaproszone wszystkie miasta członkowskie, czyli 328 miast, najwięcej w powojennej historii związku.

Oprócz czynności statutowych i podsumowania aktywności Związku w minionym roku, jednym z ważniejszych tematów konferencji programowej w ramach Zgromadzenia Ogólnego we Wrocławiu będą: „Samorząd miejski - liderzy zmian w Trzydziestoleciu wolnej Polski” oraz „Możliwości rozwoju miast a rosnące obciążenia finansowe”.