Co nowego

Miasto dołoży się do zabytków

Hol boczny w Sądzie Rejonowym przy Placu Konstytucji 5 po odrestaurowaniu w 2020 roku z zaaranżowaną ekspozycją na temat historii budynku. Źródło: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Hol boczny w Sądzie Rejonowym przy Placu Konstytucji 5 po odrestaurowaniu w 2020 roku z zaaranżowaną ekspozycją na temat historii budynku. Źródło: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

26.01.2021 r.

Mimo pandemii i związanych z nią wielkich wydatków jak co roku z budżetu miasta zostaną dofinansowane prace konserwatorskie przy zabytkach. W 2021 roku Gdynia przeznaczy na ten cel okrągły milion. Efekty dotacji z poprzednich lat widać gołym okiem.


10 stycznia upłynął termin składania wniosków o dotacje z budżetu miasta Gdyni na prace przy zabytkach. 10 spośród 26 złożonych wniosków dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obejmuje remonty między innymi elewacji wewnętrznych i zewnętrznych, kominów, stolarki okiennej i drzwiowej, dachu czy ogrodzenia. Dotacją mogą być objęte wszelkie prace związane z utrzymaniem, zachowaniem i odtworzeniem substancji zabytku. Podejmujący się remontu tych obiektów mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 75%.

Natomiast 16 zgłoszonych obiektów znajduje się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków obejmującej wartościowe obiekty, ale nie wpisane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru. Dotacje miejskie na prace konserwatorskie budynków z gminnej ewidencji zabytków mogą być przyznawane od ubiegłego roku dzięki uchwale Rady Miasta Gdyni nr XVII/575/20 z dnia 26 lutego 2020 r. Przy renowacjach obiektów z tej grupy inwestorzy mogą otrzymać dotację od 30 do 75% w zależności od lokalizacji i zakresu prac. Szczegółowe zasady udzielania dotacji znajdują się na stronie www.gdynia.pl/zabytki.

W tym roku miasto przeznaczy na dotacje o 600 tys. zł mniej niż w ubiegłym – w postpandemicznym budżecie konieczne były cięcia. Będzie to równo 1 mln zł. Ale trzeba zaznaczyć, że dotacje w 2020 roku były wyjątkowo duże – 1,6 mln zł. To dwukrotnie więcej niż w roku 2019, kiedy wyniosły 842.024 zł.

Lista obiektów, na renowację których złożono wnioski o dotacje:

Obiekty wpisane do rejestru zabytków w kolejności alfabetycznej adresów:

1. Budynek mieszkalny, ul. 3 Maja 27-31 - kontynuacja remontu elewacji wewnętrznej;
2. Budynek mieszkalny, ul. Arciszewskich 26 - remont kominów;
3. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46 - naprawa belki gzymsowej z odtworzeniem tynku, renowacja okładziny kamiennej elewacji parteru;
4. Budynek mieszkalny, ul. Korzeniowskiego 25A - kontynuacja remontu elewacji zachodniej i południowej;
5. Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87 – remont elewacji budynku A;
6. Willa „Gryf", ul. Przemysława 6 - remont elewacji, dachu oraz ogrodzenia, wykonanie izolacji ścian podziemia;
7. Budynek mieszkalny „Willa Sokola", ul. Sieroszewskiego 7 - odtworzenie pierwotnego układu wejścia do budynku, wykonanie opaski wokół budynku;
8. Budynek mieszkalny - klasztor Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, ul. Starowiejska 2 - izolacja ścian fundamentowych zewnętrznych z odtworzeniem nawierzchni;
9. Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów, ul. Ujejskiego 40 - naprawa muru i schodów na dziedzińcu klasztornym;
10. Budynek „Polska YMCA”, ul. Żeromskiego 26 - renowacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z dekoracyjnymi kratami.

Obiekty położone na obszarach wpisanych do rejestru zabytków lub ujęte w gminnej ewidencji zabytków w kolejności alfabetycznej adresów:

1. Budynek mieszkalny, ul. Bema 4 - renowacja drzwi wejściowych;
2. Budynek mieszkalny, ul. Chylońska 65-67 – remont elewacji frontowej, tylnej i szczytowych;
3. Budynek mieszkalny, ul. Komandorska 18 - remont dachu, prace remontowe wewnętrzne, wymiana instalacji, naprawa izolacji przyziemia oraz tynków zewnętrznych;
4. Budynek mieszkalny, ul. Krasickiego 38 - remont elewacji frontowej, tylnej i szczytowej;
5. Budynek mieszkalny, ul. Morska 108B-112C - obłożenie elementów elewacji płytkami klinkierowymi;
6. Budynek mieszkalny, ul. Olsztyńska 28 - remont strefy wejściowej;
7. Budynek mieszkalny, ul. Orłowska 66 - remont balkonów i tarasów;
8. Budynek mieszkalny, ul. Piłsudskiego 32-34 - remont elewacji;
9. Budynek mieszkalny, ul. Sienkiewicza 6 - remont elewacji oraz schodów, remont drzwi oraz naprawa masztu flagowego;
10. Budynek mieszkalny „Willa Ala", ul. Sienkiewicza 27 – renowacja stolarki okiennej i drzwiowej;
11. Budynek mieszkalny, ul. Starowiejska 11 - kontynuacja remontu elewacji zachodniej, remont elewacji północnej;
12. Budynek mieszkalny, ul. Śląska 40 - remont elewacji południowej i wschodniej;
13. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 46 - remont elewacji frontowej;
14. Budynek mieszkalny, ul. Tatrzańska 16 – remont elewacji, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej;
15. Budynek mieszkalny, ul. Wójta Radtkego 43 - remont strefy wejścia, wnętrza budynku oraz wykonanie projektu zagospodarowania wód deszczowych;
16. Budynek mieszkalny, ul. Zygmunta Augusta 13 - wymiana obróbek blacharskich.

Wszystkie wnioski są obecnie analizowane pod względem zgodności z regulaminem, w tym kompletności. Decyzję o przyznaniu dotacji,  podejmie, w formie uchwały, Rada Miasta Gdyni podczas marcowej sesji.

Efekty dotacji

To, że zabytki są w Gdyni sukcesywnie remontowane, widać gołym okiem. Wystarczy przejść się ulicami miasta, by zobaczyć odświeżone elewacje, dachy czy stolarkę. W ubiegłym roku kwota 1,6 mln zł pozwoliła dofinansować remonty 22 obiektów, w tym takich perełek architektury (nie tylko modernistycznej, z której słynie Gdynia), jak „Bankowiec”, kościoły pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i franciszkanów czy Sąd Rejonowy, a także szereg budynków mieszkalnych.

Przeprowadzony w 2020 roku remont willi Bliźniaczej przy ul. Korzeniowskiego 25a. Źródło: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Przeprowadzony w 2020 roku remont willi Bliźniaczej przy ul. Korzeniowskiego 25a. Źródło: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Pełna lista dofinansowanych z budżetu miasta remontów obejmuje następujące obiekty:
1. Budynek mieszkalny d. F. E. BGK, ul. 3 Maja 27-31, nr w rejestrze zabytków 1036,
2. Kościół parafialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46, nr w rejestrze zabytków 1927,
3. Pomnik Ofiar I Wojny Światowej, ul. Działdowska 12, nr w rejestrze zabytków B-380/1,
4. Sąd Rejonowy, Plac Konstytucji 5, nr w rejestrze zabytków 1258,
5. Budynek mieszkalny, ul. Korzeniowskiego 25A, nr w rejestrze zabytków 1021,
6. Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87, nr w rejestrze zabytków 1153,
7. Budynek mieszkalny „Willa Sokola", ul. Sieroszewskiego 7, nr w rejestrze zabytków 1031,
8. Zespół kościoła parafialnego p. w. św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów, ul. Ujejskiego 40, nr w rejestrze zabytków 1933,
9. Budynek „Polska YMCA”, ul. Żeromskiego 26, nr w rejestrze zabytków 1911,
10. Budynek mieszkalny „Willa Ala”, ul. Sienkiewicza 27,
11. Budynek mieszkalny, ul. Starowiejska 11,
12. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 77,
13. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 82,
14. Budynek mieszkalny, ul. św. Wojciecha 7,
15. Budynek mieszkalny, ul. Wolności 19,
16. Budynek Automobilklubu Morskiego, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28,
17. Budynek mieszkalny, ul. 10 Lutego 19,
18. Budynek mieszkalny, ul. 10 Lutego 30,
19. Budynek mieszkalny, ul. Partyzantów 44,
20. Budynek mieszkalny, ul. Portowa 9,
21. Budynek mieszkalny, ul. Starowiejska 47,
22. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 96.

Był to więc rok rekordowy nie tylko pod względem przeznaczonej na dotacje kwoty, ale i liczby obiektów. W roku 2019 przy współfinansowaniu miasta wyremontowano 14 obiektów.

Od 2000 roku dzięki miejskim dotacjom, które wyniosły blisko 15 mln zł, udało się wyremontować w sumie ponad 100 zabytkowych i znajdujących się na zabytkowych obszarach obiektów.