Co nowego

Miej wpływ na kształt uchwały antysmogowej

fot. pixabay.com

fot. pixabay.com

25.10.2019 r.

Na Pomorzu trwają prace nad projektem tzw. uchwały antysmogowej. Zakłada ona dążenie do poprawy jakości powietrza i wprowadzenie zmian w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Właśnie ruszyły konsultacje społeczne w tej sprawie. Każdy mieszkaniec województwa pomorskiego może zapoznać się z zapisami uchwały, zabrać głos i zgłosić do niej swoje uwagi lub wnioski. Konsultacje rozpoczęły się 24 października i potrwają do 29 listopada. W tym czasie zaplanowano trzy otwarte spotkania, które odbędą się w Gdańsku, Słupsku i Kościerzynie.
 
Ograniczanie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko to bardzo ważne zadanie, ponieważ obecność pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10, a także benzo(a)piranu w powietrzu jest przyczyną wielu groźnych schorzeń. Generuje również wysokie koszty ekonomiczne, tj. wydatki na opiekę zdrowotną, koszty wynikające z mniejszej produktywności - w tym absencji w pracy, koszty związane z przedwczesną umieralnością czy straty materialne wynikające z przyspieszonej degradacji zabytków. Związki sadzy emitowane podczas spalania paliw kopalnych przyczyniają się także do ocieplenia klimatu.

Główną przyczyną obecności tych związków w powietrzu jest spalanie paliw stałych (takich jak np. drewno czy węgiel) w przestarzałych, niskosprawnych kotłach, kominkach i piecach używanych w gospodarstwach domowych do celów grzewczych. Aby zachęcić tę część mieszkańców, którzy korzystają z powyższych sposobów ogrzewania, do zmiany źródła ciepła, wprowadzono szereg programów ochrony powietrza. Jednym z nich jest np. program „Czyste powietrze”. Ma on na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację pieców i kotłów opalanych węglem i zastąpienie ich ogrzewaniem niskoemisyjnym, ekologicznym. Projekt gwarantuje zwrot części kosztów wymiany starych pieców.
 
Udział w programach ochrony powietrza jest jednak dobrowolny i nie wszyscy z nich korzystają. Natomiast od 2020 roku zmieniają się normy dotyczące poziomu stężenia rocznego zanieczyszczeń i pyłów zawieszonych w powietrzu. W przypadku PM 2,5 aktualny dopuszczalny poziom stężenia rocznego wynosi 25 μg/m3,  już w roku 2020 zmierzony poziom średnioroczny nie powinien przekroczyć 20 μg/m3. A to wymaga szerszych działań. Dlatego w trosce o jakość życia mieszkańców Pomorza trwają prace nad tzw. uchwałą antysmogową, która ma poprawić jakość powietrza na terenie naszego województwa. Projekt nowych przepisów przygotowuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.  
 
Uchwała zakłada wprowadzenie na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Sopotu, ograniczeń i zakazów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Objęte będą nią w szczególności kotły, piece oraz kominki, które: dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania i/lub systemu ciepłej wody użytkowej, dostarczają ciepło wyłącznie do systemu wody użytkowej lub wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła czy też wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie wydzielanie ciepła w połączeniu z przenoszeniem go do innego nośnika.
 
Od czwartku, 24 października, każdy mieszkaniec województwa pomorskiego może zapoznać się z zapisami uchwały i zgłosić do niej swoje uwagi lub wnioski. Ruszyły bowiem konsultacje społeczne w tej sprawie.
 
Z treścią projektu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 2 – w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa lub na stronie internetowej: https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html.
 
Uwagi i wnioski można składać od 24 października do 29 listopada drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
89-810 Gdańsk
 
W ramach konsultacji społecznych odbędą się również trzy otwarte spotkania mieszkańców Pomorza. Pierwsze z nich zaplanowano w Gdańsku - 12 listopada o godz. 12.00 w sali „Niebo Polskie” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1. Drugie odbędzie się w Słupsku14 listopada o godz. 11.00 w sali Słupskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Portowej 13. Ostatnie spotkanie zorganizowane zostanie w Kościerzynie22 listopada o godz. 10.00 w sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego przy ul. 3 maja 9a.