Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Co nowego

Miejska dotacja na małą retencję

Szary budynek, a przy nim duża, szara i prostokątna donica. Przy niej dwóch mężczyzn pielęgnuje rosnące w niej, zielone rośliny. Na pierwszym planie, na wysokości chodnika również zielone rośliny.

Przykładem małej retencji jest Gdyński Ogród Deszczowy, który znajdziemy przy budynku InfoBoksu // fot. Marcin Mielewski

01.10.2020 r.

Gdynia od lat efektywnie zarządza wodami opadowymi. Teraz zachęca do tego również swoich mieszkańców. W tym celu dotować będzie inwestycje związane z tzw. małą retencją. Odpowiednia uchwała została właśnie przyjęta przez Radę Miasta.

Podczas XXII sesji Rady Miasta Gdyni przyjęta została uchwała, w myśl której gdynianie będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na realizację inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi na swoich posesjach, a zatem np. w swoich ogrodach. Przyjęta uchwała reguluje kto, w jaki sposób oraz w jakiej kwocie może ubiegać się o dotacje.

- Gdynia od wielu lat podejmuje działania, które poświęcone są gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi. To nie tylko zbiorniki, kanalizacja i oczyszczalnie, ale także – co bardzo ważne – zagospodarowywanie wody na miejscu. Jako miasto stawiamy na takie rozwiązania – to zielone dachy, czy ogrody deszczowe takie jak przy InfoBoksie lub na Meksyku. Chcemy popularyzować ten trend i zachęcać mieszkańców, firmy i zarządców nieruchomości, by w ten sam sposób traktowali wody opadowe. W tym właśnie celu zabezpieczyliśmy środki w budżecie miasta, które przeznaczymy na dofinansowania tego typu inwestycji. Wszystko po to, by zainteresowani mieszkańcy i właściciele nieruchomości mogli wprowadzić elementy tzw. małej retencji na swoich posesjach - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Prawidłowo wykonane urządzenia do zagospodarowania wód deszczowych na nieruchomościach zapobiegają lokalnym podtopieniom oraz ograniczają nadmierny spływ wód po powierzchni, przez co dodatkowo odciążają kanalizację deszczową. Praktycznymi i naturalnymi sposobami na zagospodarowanie wód deszczowych na nieruchomości jest tworzenie ogrodów deszczowych, urządzeń retencyjno-rozsączających, zamkniętych systemów ogrodowych na wodę deszczową, oczek wodnych o charakterze retencyjnym.

Jak otrzymać dotację?

O dofinansowanie z miasta mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne, jak i spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku. Poza podstawowymi danymi powinien określać on rodzaj inwestycji wraz z jej opisem oraz obszar, z jakiego zbierane będą wody opadowe. We wniosku zawarte powinny być również załączniki ukazujące m.in. projekt urządzeń czy przedstawiające miejsce inwestycji przed jej realizacją. Wnioski należy kierować do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.

- Poza oczywistą, istotną zmianą, jaką jest rozszerzenie katalogu dotacji, jest jeszcze jedna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę - na mocy tej uchwały dotacje są przydzielone po złożeniu wniosku, ale przed realizacją inwestycji. To znaczy, że najpierw urząd podpisuje umowę z beneficjentem, a dopiero później można wykonać inwestycję i uzyskać dofinansowanie na podstawie rachunków – tłumaczy Dorota Jalowska-Marszałek, zastępca naczelnika Wydziału Środowiska UM Gdyni.

O jakich środkach mowa przy okazji tego dofinansowania? Otrzymać można w sumie 80% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, przy czym łączna wartość dotacji nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

Do kosztów kwalifikowanych inwestycji zaliczają się w tym wypadku m.in.: wykonanie projektu zagospodarowania, gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych, zakup i montaż urządzeń takich jak donice, rury spustowe, przelewowe i drenażowe, elementy studni chłonnej, ale także zakup roślin, podłoża wegetacyjnego, drenażowego i filtracyjnego czy wykonanie niezbędnych prac ziemnych.

Szczegółowe informacje uzyskać można w projekcie uchwały oraz Wydziale Środowiska pod adresem e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl. W bieżącym roku na zadanie przeznaczono środki z budżetu miasta w wysokości około 63 000 zł.