Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
Co nowego

Mieszkańcy dyskutowali o zagospodarowaniu gdyńskich dzielnic

materiały BPPMG

materiały BPPMG

26.05.2022 r.

25 maja odbyła się kolejna dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem.


Podczas spotkania pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni zaprezentowali założenia projektu planu i omówili zmiany wprowadzone po uwzględnieniu uwag złożonych do poprzedniej wersji projektu. Dotyczyły one głównie terenu po dawnym kompleksie basenowym. Ma się tam pojawić zieleń, co wyklucza zabudowę.

Uczestnicy dyskusji interesowali się również zapisami dotyczącymi nieruchomości, które znajdują się w rejonie ul. Zacisznej w Orłowie. Pytania dotyczyły wskaźników parkingowych oraz przyszłego zagospodarowania nieruchomości przy ul. Orłowskiej 2.

Z projektem planu można zapoznać się do 14 czerwca w InfoBoksie (ul. Świętojańska 30) lub Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9). Szczegółowe informacje są dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.

Uwagi do projektu planu należy składać do 28 czerwca do prezydenta Gdyni. Można to zrobić w formie:
  • papierowej – przesyłając je na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia),
  • elektronicznej – wysyłając e-mail na adres: sekretariat@bpp.gdynia.pl lub korzystając z platformy ePUAP, lub wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej https://bip.um.gdynia.pl/plany/1407-rezerwat-kepa-redlowska


Opracowanie: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni