Co nowego

Miliony złotych na rozwój kultury

Dotacje UMWP na rozwój kultury. Fot. Pixabay

Dotacje UMWP na rozwój kultury. Fot. Pixabay

09.12.2022 r.

Dokładnie ponad 2 mln zł - tyle z budżetu województwa pomorskiego zostało przeznaczone na otwarty konkurs ofert, dotyczący rozwoju kultury w naszym regionie w 2023 r. Na co można uzyskać dotację? Na prowadzenie działań kulturalnych, jak np. organizację wystawy, spektaklu teatralnego czy koncertu, wydanie książki, przeprowadzenie szkoleń i warsztatów. Zainteresowani? Spieszcie się, bo termin na złożenie dokumentów upływa już 28 grudnia 2022 r. 

Urząd marszałkowski mocno stawia na rozwój kultury na Pomorzu. Ponad 2 mln zł otrzymają podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego. Nabór wniosków prowadzony jest w podziale na dwa konkursy, które obejmują wsparcie planowanych działań kulturalnych dotacją do 40 tys. zł albo od 40 tys. zł. 

Jakie działania mogą liczyć na wsparcie? 

Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia – przypomnijmy, że o dotację mogą się starać podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – których działania mają na celu rozwój kultury i sztuki w województwie pomorskim, a także ochronę i popularyzowanie tradycji kulturowych Pomorza. Wlicza się w to organizacja wystaw, spektakli teatralnych, koncertów, konferencji lub wydanie książek, czasopism, publikacji muzycznych i multimedialnych. Ponadto, na wsparcie mogą liczyć również działania obejmujące integrację imigrantów oraz budowanie pozytywnych postaw wobec mniejszości etnicznych i narodowych. 

– Składając ofertę grantową można też zaproponować przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadr kultury, opracowanie sposobów monitorowania procesów zachodzących w kulturze czy wypracowanie metod służących ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Pomorza – informuje Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

O czym należy pamiętać? 

Przy wypełnianiu dokumentów konkursowych należy uwzględnić zarówno zawartość merytoryczno-artystyczną proponowanych działań, a także spójność i rzetelność przygotowywanej oferty oraz planowane rezultaty. 

– Należy bardzo wnikliwie zaplanować proponowane efekty projektu, gdyż w przypadku otrzymania dofinansowania, oferent będzie miał możliwość np. dostosowania zakresu działań i harmonogramu do otrzymanej kwoty, ale nie będzie już możliwości zmiany jeśli chodzi o założenia oferty – zaznacza dyrektor Zawistowski. 

Oferenci są zobowiązani zapewnić równy dostęp wszystkim osobom uczestniczącym w realizowanych wydarzeniach, jak również powinni zaplanować rozwiązania, które zapewnią taką dostępność już na etapie składania oferty do konkursu. 

Jak można złożyć swoją ofertę? 

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny zostać złożone zarówno w systemie Witkac.pl, jak i formie papierowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP do 28 grudnia 2022 r. do godz. 15.45

Dokumenty w wersji papierowej można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej UMWP bądź przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
 
Uwaga! Decyduje data wpływu oferty do urzędu, natomiast nie decyduje data stempla pocztowego. 

Każda oferta powinna być oznaczona dopiskiem „Konkurs ofert Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2023 – wsparcie zadań dotacją do 40 tys. zł lub od 40 tys. zł” (w zależności od wybranego konkursu).
 
Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,92.html
 
Informacji udzielają także pracownicy Departamentu Kultury UMWP:

  • Aleksandra Jasik, tel. 58 326 83 96, e-mail: a.jasik@pomorskie.eu 
  • Monika Ilisińska, tel. 58 326 82 87, e-mail: m.ilisinska@pomorskie.eu