Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Co nowego

Nagroda za najlepszą pracę naukową o Gdyni

Konkurs o nagrodę prezydenta miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową 2018, fot. Akademia Morska w Gdyni

Konkurs o nagrodę prezydenta miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową 2018, fot. Akademia Morska w Gdyni

Zachęcamy do pisania prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich o Gdyni i jej rozwoju gospodarczym. Na autorów najlepszych czeka nagroda prezydenta Gdyni 5 tys. zł.
 
- Konkurs ma dać szansę młodym, kreatywnym, wykształconym osobom na włączenie się w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwojowej miasta. Nagrodzone prace powinny przyczynić się do podniesienia konkurencyjności Gdyni na tle innych miast i gmin w Polsce - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Jest to trzecia edycja konkursu i będzie kontynuowany w kolejnych latach.  Konkurs ma zaktywizować środowisko akademickie, pracowników naukowych i studentów, do podejmowania tej tematyki w  pracach dyplomowych - tłumaczy.

Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jej konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd miasta planami i programami.
 
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
1)      praca dyplomowa inżynierska lub magisterska
2)      praca dyplomowa doktorska
 
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie poprzedzającym datę jego ogłoszenia tj. w okresie między: 01 stycznia 2013, a 16 lipca 2018.  Do Konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen.
 
W ocenie prac, komisja konkursowa zwracać będzie uwagę m. in. na:
1)      możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju Miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
2)      twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie miasta Gdyni;
3)      innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia;
4)      aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta.
 
Prace konkursowe wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 20 lipca 2018.
 
Konkurs o nagrodę prezydenta miasta Gdyni zostanie przeprowadzony w 3 etapach w  okresie: od maja do listopada 2018 roku:
1)      I etap konkursu - składanie prac dyplomowych do dnia 20 lipca 2018 roku.
2)      II etap konkursu - ocena przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach - do dnia 9 listopada 2018 roku.
3)      III etap konkursu - ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród:
do dnia 30 listopada 2018 roku.
 
Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody finansowe w wysokości
po 5 tys. zł w każdej z kategorii.

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową 2018

ikona

Najnowsze