Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie. Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie.
Co nowego

Neutralizacja podwodnych niewybuchów z II wojny światowej

Mapa przedstawiająca strefę niebezpieczną dla ludzi zanurzonych w owdzie oraz obrazy odkrytych na dnie morskim w Porcie Gdynia niewybuchów.

Mapa przedstawiająca strefę niebezpieczną dla ludzi zanurzonych w owdzie oraz obrazy odkrytych na dnie morskim w Porcie Gdynia niewybuchów.

03.10.2022 r.

4-7 oraz 10 października odbędzie się neutralizacja niewybuchów z okresu II wojny światowej, które odkryto na dnie morskim w Porcie Gdynia. Akcja wiąże się z wprowadzeniem w mieście i na Zatoce Gdańskiej stref bezpieczeństwa.


Podczas zleconych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. prac przygotowawczych do pogłębiania akwenów wewnętrznych Portu Gdynia (Zadanie I, Etap III) na dnie morskim zostały zlokalizowane niewybuchy – 3 bomby lotnicze i 2 miny morskie typu GC.

Akcję neutralizacji odkrytych niewybuchów zaplanowano na kilka dni: 4-7.10 oraz 10.10.2022r. W związku z akcją, ustanowiono następujące strefy bezpieczeństwa:

  • na Zatoce Gdańskiej: od linii brzegowej na odcinku Babie DołyGdańsk Westerplatte (włącznie) do 11 km w głąb morza (przebywanie w wodzie w godzinach operacji zagraża życiu i zdrowiu),
  • na lądzie: tereny Portu Gdynia, Portu Wojennego oraz PGZ Stoczni Wojennej (przebywanie na terenach otwartych, nieosłoniętych zagraża życiu i zdrowiu).
 
strefy obowiązują w godzinach:

  • w dniach 4-6.10: 11.00-15.00
  • w dniach 7 i 10.10: 9.00-15.00
 
Faza bojowa operacji rozpocznie się we wtorek, 4 października o godz. 09.00. Każdego dnia przeprowadzone zostanie podwodne niszczenie jednego obiektu. W pierwszej kolejności usunięte zostaną bomby lotnicze znalezione wewnątrz portu, natomiast w następnych dniach planowane jest niszczenie min morskich typu GC zalegających na redzie portu. Zakończenie całej operacji zaplanowane jest na poniedziałek, 10 października.

W promieniu 750 m od niewybuchów zlokalizowanych wewnątrz portu obowiązuje strefa bezwzględnego zakazu przebywania ludzi na otwartym terenie (tarasy, dachy, balkony, chodniki, ulice itp.). W tym czasie dopuszcza się przebywanie ludzi w budynkach, jednak z dala od okien i powierzchni przeszklonych.

Operacja będzie prowadzona przez Grupę Nurków Minerów 13 Dywizjonu Trałowców z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Usunięcie min jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa żeglugi w tym rejonie. Operacja przewidziana jest na 5 dni roboczych, z uwagi na ilość zlokalizowanych niewybuchów.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydał w ww. zakresie stosowne zarządzenia porządkowe: www.umgdy.gov.pl/akty_prawne.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, apelujemy o zastosowanie się do obostrzeń, które będą obowiązywały w dniach przeprowadzania neutralizacji niewybuchów oraz stosowania się do poleceń służb, biorących udział w zabezpieczeniu przebiegu operacji.