Co nowego

Nowe mieszkania socjalne przy ul. Żeglarzy

Opis alternatywny

18.12.2006 r.

W poniedziałek 18 grudnia 2006 r. miasto Gdynia przekazało do użytku budynek komunalny z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Żeglarzy 7.

Jest to dawny hotelowiec, zakupiony od Stoczni Marynarki Wojennej (wartość zakupu - prawo użytkowania wieczystego działek oraz zakup budynku hotelowego wg aktu notarialnego 1.600.000 zł. Koszt remontu związanego z przebudową budynku na budynek z mieszkaniami socjalnymi , to 1.673.882,31zl).

Zasiedlanie budynku rozpocznie się po Nowym Roku.

W wyremontowanym budynku są 42 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 1830,27 m2. Powierzchnia mieszkań jest zróżnicowana od 25,95 m2 do 50,43 m2. Utworzono też 2 tak zwane mieszkania kryzysowe. Wszystkie mieszkania składają się z pokoju lub pokoi, kuchni albo wnęki kuchennej oraz samodzielnego węzła sanitarnego. Na wyposażenie mieszkań składają się bojler, brodzik, miska ustępowa i umywalka, w kuchni - kuchenka elektryczna, stalowy zlewozmywak z szafką i podgrzewaczem wody. W mieszkaniach znajduje się instalacja elektryczna i telewizyjna. Ogrzewanie dostarczane jest centralnie z kotłowni stanowiącej własność Spółdzielni "Na Wzgórzu", ponadto w budynku znajdują się pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na wózkarnię, suszarnę oraz komórki lokatorskie. W budynku znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.

Budynek ten jak i sąsiednie objęte zostaną monitoringiem wizyjnym, nadzorowanym przez Straż Miejską.

W tym roku jeszcze rozpoczną się roboty przy zagospodarowaniu terenu wraz z placem zabaw wg. projektu wykonanego na zlecenie Wydziału Budynków.

Mieszkania w tym budynku będą przeznaczone przede wszystkim na realizacje wyroków eksmisyjnych. Gmina jest zobowiązana dostarczyć lokale socjalne dla wszystkich osób eksmitowanych z dotychczasowego miejsca zamieszkania. Dotyczy to zarówno zasobów komunalnych jak i spółdzielczych, prywatnych, zakładowych i innych.

Po oddaniu do użytku budynku przy ul. Żeglarzy 7 Gmina Gdynia dysponuje 429 lokalami socjalnymi w tym:

- w budynkach socjalnych - 316 tj.:
ul. Handlowa 9 - 66
ul. Żeglarzy 5 - 45
ul. Żeglarzy 7 - 44
ul. Zamenhofa 9 - 85
ul. Dickmana 38 - 76

- w budynkach wspólnotowych 113

Gmina Gdynia wynajmuje lokale socjalne na rzecz:
- osób zakwalifikowanych w trybie Uchwały Nr XXXV/1136/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie przyjęcia do realizacji zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy; z późniejszymi zmianami;

- osób, w stosunku do których Sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego.