Co nowego

Nowy komendant Straży Miejskiej w Gdyni

Straż Miejska w Gdyni ma nowego komendanta // fot. Paweł Kukla

Straż Miejska w Gdyni ma nowego komendanta // fot. Paweł Kukla

24.02.2021 r.

Od kwietnia stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Gdyni obejmie Andrzej Bień, który okazał się najlepszy w zakończonym dziś postępowaniu rekrutacyjnym. W konkursie brało udział pięciu kandydatów.


Andrzej Bień ma 49 lat. Od 1998 roku był radnym Gdyni (z przerwą w latach 2006-2007). Od 2014 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni. Na środowej sesji Bień podziękował za wieloletnią współpracę, pożegnał się z radnymi oraz zobowiązał się złożyć mandat, co jest konieczne do objęcia stanowiska komendanta.

- Straż Miejska to bardzo ważna oraz potrzebna mieszkańcom i miastu służba - mówi Andrzej Bień. I kontynuuje: - W każdym mieście jest wiele wyzwań, które wymagają zaangażowania tego typu formacji. Straż Miejska realizuje zadania stawiane przez władze samorządowe i określone w granicach przepisów prawa. Jako służba samorządowa może znacznie elastyczniej i skuteczniej niż Policja zajmować się problemami, które istnieją w mieście, a nie dotyczą ciężkiej przestępczości. Koncentruje się na sprawach porządkowych, administracyjnych czy związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, ochroną środowiska oraz problemami społecznymi. W swojej koncepcji funkcjonowania przedstawiłem wizję pracy Straży Miejskiej w Gdyni, która jest rozwinięciem obecnie działającej formacji w kierunku uwzględniającym zmieniające się uwarunkowania oraz potrzeby mieszkańców i miasta. Mam nadzieję na pełne wykorzystanie możliwości i potencjału, jaki widzę w działającym obecnie zespole strażników tak, by skuteczniej wypełniać powierzone zadania i lepiej spełniać oczekiwania mieszkańców.

Andrzej Bień

Nowego komendanta Straży Miejskiej w Gdyni wyłoniono w konkursie, który ogłoszono pod koniec ubiegłego roku. Od grudnia obowiązki komendanta tymczasowo przejął dotychczasowy zastępca.

- Przedstawiona przez Andrzeja Bienia koncepcja rozwoju Staży Miejskiej jest najbliższa wizji prezydenta Wojciecha Szczurka. Ponad 20 lat doświadczenia w samorządzie i wieloletnie zaangażowanie w tematy związane z bezpieczeństwem to ogromny kapitał. Jestem przekonany, że zostanie on wykorzystany podczas zadań związanych z pełnieniem funkcji komendanta niezwykle ważnej formacji, jaką jest Straż Miejska - mówi Rafał Klajnert, sekretarz Gdyni i dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.

Andrzej Bień urodził się w Gdyni. Studiował na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Mechanicznym. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Architektury tejże uczelni. Od początku swojej działalności samorządowej był zaangażowany w problematykę bezpieczeństwa i porządku w mieście oraz przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym, w szczególności uzależnieniom. Działał w Komisji Bezpieczeństwa, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych komisjach Rady Miasta Gdyni. Przez kilkanaście ostatnich lat był pełnomocnikiem prezydenta Gdyni ds. bezpieczeństwa.