Co nowego

O budowaniu relacji w gdyńskich szkołach

Młoda dziewczyna siedzi przy biurku, przed sobą ma rozłożone notatki. Na biurku stoi monitor, na którym widać prowadzącą lekcję nauczycielkę,

Celem badań będzie przeprowadzenie rzetelnej diagnozy w zakresie jakości relacji w społeczności szkolnej – wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. // fot. pexels.com

26.11.2020 r.

W gdyńskich szkołach właśnie ruszają unikatowe w skali kraju badania dotyczące jakości relacji szkolnych. Ich celem będzie przeprowadzenie rzetelnej diagnozy w zakresie jakości relacji w społeczności szkolnej – wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W oparciu o wyniki badania powstaną rekomendacje, które posłużą jako punkt wyjścia do projektowania dalszych działań. Badanie jest w całości finansowane ze środków budżetu Miasta Gdyni. Realizatorem badania jest fundacja „Dbam o mój Z@sięg”.


Edukacja w gdyńskich szkołach to nie tylko zdobywanie wiedzy czy rozwijanie kompetencji kluczowych, ale przede wszystkim budowanie więzi między uczniami, nauczycielami, rodzicami. Nie jest tajemnicą, że zdalne nauczanie wymuszone obecną sytuacją epidemiczną, które towarzyszy nam już od kilku miesięcy, ma wpływ na kształt relacji w społeczności szkolnej. 

- Wiele ważnych czynników składa się na tworzenie dobrze funkcjonującej szkoły - jednym z nich są właściwe relacje, które budują całą społeczność szkolną. Nie mam wątpliwości, że gdyńska szkoła powinna być miejscem spotkania ucznia, nauczyciela i rodzica w atmosferze wsparcia, otwartości i dobrej współpracy. Jest to ważne szczególnie teraz -w czasie epidemii, gdy wielu z nas boryka się z poczuciem niepokoju i niepewności. Badanie zlecone fundacji „Dbam o mój Z@sięg” pokaże nam, jak te relacje w społeczności szkolnej wyglądają w tym niezwykle trudnym dla nas wszystkich czasie. Każdy głos ucznia, rodzica, nauczyciela czy dyrektora w tej sprawie jest niezmiernie ważny, dlatego gorąco zachęcam, by dyrektorzy zgłaszali swoje szkoły do udziału w tym niezwykle istotnym przedsięwzięciu - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Jak to działa?

Badaniem ilościowym objęci będą uczniowie od klasy piątej szkół podstawowych, a w przypadku szkół ponadpodstawowych – wszyscy możliwi, ich rodzice, nauczyciele oraz dyrektorzy. Szkoły jeszcze mogą zgłaszać się do udziału w badaniu – dyrektorzy powinni rejestrować swoje placówki na stronie www.dbamomojzasieg.com/relacjewgdyni.

Każda placówka otrzyma swój unikatowy trzycyfrowy kod, który wraz z adresem internetowym ankiety dla ucznia przekazywany jest każdemu nauczycielowi w szkole. Z kolei nauczyciel, po wcześniejszym zebraniu zgód rodziców, przeprowadza ankietę w sposób zdalny wspólnie z uczniami, nie ingerując w ich odpowiedzi. Zebrane poufne wyniki będą źródłem stworzenia „szytego na miarę” danej szkoły konkretnego wsparcia, które pomoże uczynić lepszymi relacje między uczniami, nauczycielami, rodzicami i kadrą pedagogiczną.

- W świecie cyfrowym zdominowanym przez nowe technologie najważniejszą kompetencją będzie umiejętne budowanie i podtrzymywanie relacji osobistych. I bynajmniej nie tych wirtualnych, lecz realnych, zarówno w domu, ale przede wszystkimi w szkole. Nie chodzi tylko o relacje z kolegami i koleżankami, ale również z nauczycielami, którzy są lub mogą być osobami znaczącymi w życiu młodego człowieka – podkreśla Maciej Dębski z fundacji „Dbam o mój Z@sięg”.
 
Badanie zostanie przeprowadzone w ramach zadania publicznego pn. „Ocena jakości relacji panujących wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”.