UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
Co nowego

O krok bliżej do kolei na Obłuże i Oksywie

Północne dzielnice Gdyni z lotu ptaka, fot. M.Bejm

Północne dzielnice Gdyni z lotu ptaka, fot. M.Bejm

14.06.2019 r.

Wiemy już, kto wykona dokumentację przygotowawczą dla włączenia północnych dzielnic Gdyni w system kolei aglomeracyjnej. PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały wykonawcę na jej wykonanie spośród 6 ofert. Zwycięzcą w przetargu nieograniczonym okazała się spółka Multiconsult Polska z siedzibą w Warszawie.

Biuro projektowe Multiconsult opracuje dokumentację przygotowawczą dla projektu, który uzyskał dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Chodzi o projekt pod nazwą „Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu: „Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii”. Dokumentacja przygotowawcza powinna być gotowa do końca października.

- Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy wyłonienie wykonawcy dokumentacji przygotowawczej dla przedłużenia istniejących połączeń kolejowych i włączenia północnych dzielnic naszego miasta w system kolei aglomeracyjnej. Oznacza to, że spółka PKP PLK realizuje przyjęte założenia i że konsekwentnie prowadzi ten tak dla nas ważny projekt inwestycyjny. Przed nami pracowita faza konsultacji i współpracy ze spółką Multiconsult, tak aby zawrzeć w tej dokumentacji wszystkie kwestie, ważne z punktu widzenia mieszkańców nie tylko północnego Obłuża i Oksywia, ale i całej Gdyni – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W ramach opracowania dokumentacji przedprojektowej wykonane zostaną w szczególności: wstępne badania geotechniczne, szczegółowa inwentaryzacja planowanych do modernizacji linii kolejowych, następnie studium wykonalności, a w szczególności analizy wariantów realizacji inwestycji, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko oraz program funkcjonalno-użytkowy.

Opracowanie dokumentacji umożliwi określenie zakresu i kosztów prac związanych z tym projektem. Pozwoli także określić prognozowany popyt na usługi kolejowe oraz wybranie najbardziej korzystniejszego wariantu przeprowadzenia modernizacji istniejących, jak też budowy nowych linii kolejowych. W efekcie możliwe stanie się uruchomienie ruchu pasażerskiego na trasie Gdynia-Rumia-Gdynia Port Oksywie-Kosakowo-Mosty/Mechelinki. Opracowana dokumentacja przedprojektowa będzie podstawą do ujęcia projektu w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.