Co nowego

Czym ogrzewasz dom? Deklaracje złóż przez internet

O początku lipca można składać deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

O początku lipca można składać deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

08.07.2021 r.

Od 1 lipca można składać deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Jak? Można to zrobić na dwa sposoby: osobiście lub przez internet.

 
Należy zgłosić każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW. Wystarczy wypełnić odpowiednią deklarację.
 
Deklarację może złożyć właściciel lub zarządca budynku – za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl, logując się za pomocą profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub bankowości elektronicznej i wypełniając formularz.
 
Złożenie deklaracji to obowiązek każdego, kto posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca br. Czas na złożenie dokumentu to 12 miesięcy.
 
Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
 
Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, może złożyć deklarację w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni. Jest jednak jeden warunek. Nieruchomość musi znajdować się w granicach administracyjnych Gdyni.


 
  • deklaracje, wyjaśnienia: TUTAJ
  • kontakt: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), 00-926 Warszawa, ul. Krucza,38/42, tel. 22 661 94 54
  • więcej informacji na temat CEEB można znaleźć na stronie: gunb.gov.pl.