Co nowego

Trzech chętnych na budowę Węzła Integracyjnego Chylonia

Wizualizacja placu Dworcowego w Chyloni po wybudowaniu węzła integracyjnego, mat. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, opr. graf. P. Lewinowicz

Wizualizacja placu Dworcowego w Chyloni po wybudowaniu węzła integracyjnego, mat. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, opr. graf. P. Lewinowicz

Trzy firmy zgłosiły swoje oferty w drugim przetargu na budowę Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia. Inwestycja ta jest elementem projektu pod nazwą „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”. To jedno z największych obecnie przedsięwzięć infrastrukturalnych Gdyni.

Otwarcie ofert w drugim przetargu nastąpiło 7 czerwca 2019 r. Do wykonania prac zgłosiło się trzech potencjalnych wykonawców:

  • Budimex SA. proponuje realizację zamówienia za 65 338 236,53 złotych brutto, z okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 8 lat i deklarowanym czasem wykonania prac - 86 tygodni;
  • Warbud SA. oferuje wykonanie zamówienia za 53 985 386,34 złotych brutto, 8-letni okres gwarancji i rękojmi, a także deklaruje, że wykona prace w ciągu 93 tygodni;
  • konsorcjum: Roverpol Sp. z o.o. - lider, Rover Infraestructuras SA - partner proponuje 45 799 000,00 złotych brutto za realizację zamówienia, 8-letni okres gwarancji i rękojmi, a deklarowany czas wykonania prac to 96 tygodni.


- Powtórzenie przetargu na węzeł Chylonia przyniosło efekt. Mamy aż trzy oferty, które teraz będziemy analizować pod względem formalnym. To bardzo dobra wiadomość, bo przypomnę, że w styczniu wpłynęła zaledwie jedna i to opiewająca na kwotę dwukrotnie wyższą niż zakładaliśmy. Nie mogliśmy zaakceptować tak dużej różnicy w cenach. Cieszę się, że teraz mamy możliwości wyboru i liczę, że w najbliższym czasie przejdziemy do realizacji tej jakże ważnej dla mieszkanców Chyloni inwestycji – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.
 
Głównym kryterium oceny jest cena brutto (60%). Pod uwagę będą brane także: okres udzielonej gwarancji i rękojmi (10%), okres wykonania (15%) oraz doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (15 %).
 
Zakres prac projektu „Utworzenie Węzła Integracyjnego Chylonia” obejmuje całkowitą przebudowę Placu Dworcowego, budowę nowego parkingu podziemnego, budowę ścieżki rowerowej na Kartuskiej i przebudowę sieci trakcyjnej dla trolejbusów. Cała inwestycja ma ułatwić mieszkańcom poruszanie się po mieście komunikacją zbiorową oraz sprzyjać zmniejszeniu ilości aut na drogach. Miasto przeznaczyło na sfinansowanie zamówienia 35 211 149,20 złotych brutto.

Przypomnijmy, że otwarcie ofert w pierwszym przetargu odbyło się pod koniec zeszłego roku. Przetarg ten został jednak unieważniony. Oferta wyniosła wówczas  60 529 669,17 złotych brutto, z okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 8 lat, a deklarowany czas wykonania prac to 96 tygodni. Miasto przeznaczyło na sfinansowanie zamówienia 30 912 541,40 złotych brutto.

Wartość projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”, w ramach którego planowana jest budowa węzła Chylonia, wynosi ok. 66 mln zł. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi około 40 mln zł.

Banery

  • ikonaOpublikowano: 07.06.2019 14:05
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.07.2019 12:24
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona

Najnowsze