Co nowego

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Dzielnic

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Dzielnic Jakub Ubych // fot. Maciek Czarniak

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Dzielnic Jakub Ubych // fot. Maciek Czarniak

05.02.2019 r.

We wtorek, 5 lutego prezydent Wojciech Szczurek mianował nowego pełnomocnika. Od dziś za wspieranie rad dzielnic będzie odpowiadał Jakub Ubych – radny miasta Gdyni.
 
- Dołączenie do grona pełnomocników prezydenta to zaszczyt i wyróżnienie. Jestem niezwykle szczęśliwy, jednak z dużą uwagą patrzę na najbliższe tygodnie, które będą bardzo ważne dla nowego modelu funkcjonowania rad dzielnic. Nie zaczniemy rewolucji, ale odważną ewolucję wykorzystując to co najlepsze – pomysły i energię mieszkańców Gdyni, którzy zmieniają swoje najbliższe otoczenie uczestnicząc w pracach rad dzielnic - mówi Jakub Ubych.
 
Do zadań pełnomocnika należy koordynacja działań związanych z rozwojem rad dzielnic, koordynacja prawidłowej współpracy z  Urzędem Miasta i gminnymi jednostkami budżetowymi. Jednym z kluczowych zadań jest tworzenie planów rozwoju dzielnic.
 
- Jakub Ubych zdobywał doświadczenie jako radny dzielnicy, a także działając w organizacjach pozarządowych. W moim przekonaniu jest doskonale przygotowany do tego by sprawdzić się w nowej roli - pełnomocnika do spraw dzielnic. Rady Dzielnic dysponują realnymi środkami finansowymi, są przestrzenią aktywności obywatelskiej i sądzę, że Kuba, rozwinie i wzmocni dialog z mieszkańcami oraz wykorzysta drzemiący w nich potenciał. – komentuje swoją decyzję prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
 
Nowy pełnomocnik przez ostatnie 4 lata był przewodniczącym Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Realizował szereg inwestycji, wśród których znajdowały się zadania infrastrukturalne łączące ze sobą różne finansowania. Wraz z radnymi zorganizował gdyńską strefę kibica MŚ 2018 w piłce nożnej, wprowadził elektroniczne systemy rozliczania w stołówkach szkolnych czy program lojalnościowy dla mieszkańców dzielnicy. Przeprowadził szereg konsultacji, które doprowadziły m.in. do zmian w transporcie publicznym czy zdecydowały o kształcie placówek edukacyjnych.
 
Jakub Ubych od wielu lat jest związany z branżą IT i III sektorem. Na co dzień  koordynuje projekty realizowane przez stowarzyszenie In gremio (m.in. współfinansowane ze środków UE), a także świadczy usługi jako ekspert ds. cyberprzemocy wspierając dzieci, rodziców, a także placówki edukacyjne. Wspiera organizacje pozarządowe konsultując opracowywane projekty.