Co nowego

XLI Sesja Rady Miasta za nami

XLI Sesja Rady Miasta Gdyni // fot. Michał Kowalski

XLI Sesja Rady Miasta Gdyni // fot. Michał Kowalski

XLI sesja Rady Miasta Gdyni odbyła się 28 marca 2018 roku, w 73. rocznicę wyzwolenia Gdyni spod okupacji niemieckiej. Jednogłośnie przyjęto rezolucję okolicznościową upamiętniającą gdynian poległych podczas II wojny światowej. Ofiary wojny uczczono minutą ciszy.

Radni podjęli ponad 30 uchwał związanych z funkcjonowaniem miasta. Większość z nich została przyjęta jednogłośnie. Do części były zgłaszane uwagi. Radni podjęli uchwały m.in.:

- o wprowadzeniu w Gdyni bezpłatnych przejazdów dla uczniów
Od 1 czerwca za przejazdy komunikacją po terenie naszego miasta nie zapłacą uczniowie zameldowani w Gdyni. Ten przywilej im przysługiwać do roku ukończenia 20 lat. Radni wprowadzili również bezpłatną komunikację dla wszystkich dzieci do 7 roku życia, w całej sieci i niezależnie od miejsca zameldowania. Wszystkich pozostałych pasażerów ucieszy obniżka ceny biletu jednogodzinnego. Więcej o projekcie można przeczytać w artykule: Uczniowie w Gdyni bez biletów. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

- o zmianie wysokości budżetu miasta Gdyni na 2018 rok
Zmianie uległa wysokość budżetu Gdyni. Pojawiły się w nim dodatkowe środki, a także nowe inwestycje.
- Powstanie nowa filia żłobka Niezapominajka przy ul. Uczniowskiej, a także 120 nowych miejsc w tych już funkcjonujących – mówi Paweł Brutel, radny miasta. – Budżet zwiększy się o fundusze pochodzące z Unii Europejskiej. Zostaną one przeznaczone między innymi na działania związane z rewitalizacją na dzielnicy Oksywie i funkcjonowaniem programu ERASMUS+ - dodaje.

Wydany zostanie poradnik dobrych praktyk reklamowych w Śródmieściu Gdyni. Znajdą się w nim rady dla przedsiębiorców i reklamodawców. Celem publikacji ma być skłonienie ich do tego, aby zadbali o tę dzielnicę. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

- o  nieodpłatnym przejęciu od Skarbu Państwa na własność Gdyni fragmentu ul. Zielonej.
Miasto przejęło od skarbu państwa fragment ul. Zielonej na Babich Dołach. - Umożliwi to rozbudowę ulicy i ułatwienie dojazdu do plaży - podkreślił Kamil Góral, radny miasta. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
- o podziele środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przydzielonych gminie
Do podziału było ponad 4 mln zł. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na zakup sprzętu służącego pomocy osobom niepełnosprawnym, a także na tworzenie i przystosowywanie stanowisk pracy. Ze środków będą również finansowane warsztaty terapii zajęciowej, a także likwidowane bariery architektoniczne. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 
- o funkcjonowaniu w Gdyni czterech kąpielisk morskich
– w Śródmieściu, Redłowie, Orłowie i Babich Dołach. - Łącznie 600 m linii brzegowej zostanie przeznaczone na kąpieliska. Plaże będą strzeżone w wyznaczonych godzinach i będą funkcjonowały przez cały okres wakacji. Szacuje się, że dziennie będzie z nich korzystać nawet 3,6 tys. osób – mówi Jarosław Kłodziński, radny miasta Gdyni. Uchwałę przyjęto.
 
- o programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na obszarze Gdyni na rok 2018
Właśnie z tego programu finansowana jest sterylizacja kotów, funkcjonowanie schronisk, opieka weterynaryjna i zapobieganie chorobom zakaźnym. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

- o podziale na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Gdyni
Odbyła się dyskusja w kwestii zmiany okręgów wyborczych. Obowiązek wprowadzenia tej zmiany został nałożony na gminę w związku z wprowadzeniem nowego kodeksu wyborczego. Radni z Platformy Obywatelskiej zaproponowali przyłączenie dzielnicy Leszczyki do chylońskiego okręgu wyborczego, jednak większość radnych nie poparła pomysłu zmiany granic okręgów.
- Nie powinniśmy wprowadzać zmian związanych z przebiegiem granic okręgów w roku wyborczym, to by było nieuczciwe wobec mieszkańców. Ilość radnych dostosowujemy zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą. Zostaliśmy do tego zobligowani. Radni opozycji proponują inżynierię wyborczą i manipulację okręgami wyborczymi – mówi Paweł Brutel, radny miasta.
Taki podział okręgów wyborczych funkcjonuje od 2002 roku. Właśnie wtedy zmieniła się ilość radnych w Gdyni na obecne 28. Od tamtego czasu tylko raz, w 2006 roku, została przyjęta korekta związana z przeniesieniem Orłowa do okręgu Śródmiejskiego. Zmiana była związana ze zbyt małą ilością mandatów przypadających na ten okręg. Okręg nie może liczyć mniej niż 4 mandaty. Uchwałę przyjęto.

Ponadto podjęto uchwałę dofinansowania remontów i prac konserwatorskich przy gdyńskich zabytkach. Rada przekazała na ten cel ponad 800 tys. zł.

Kolejna sesja Rady Miasta planowana jest na 25 kwietnia br.

  • ikonaOpublikowano: 28.03.2018 19:03
  • ikona

    Autor: Lechosław Dzierżak (l.dzierzak@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 04.04.2018 13:24
  • ikonaZmodyfikował: Lechosław Dzierżak
ikona

Najnowsze