Co nowego

Pół roku od startu „Pomorskie dzieciom”

Projekt pozwolił sfinansować rehabilitację domową dzieci i superwizję dla wychowawców i opiekunów // fot. archiwum MOPS

Projekt pozwolił sfinansować rehabilitację domową dzieci i superwizję dla wychowawców i opiekunów // fot. archiwum MOPS

To projekt, którego głównym celem jest łagodzenie skutków covid-19 i zwiększenie dostępności do usług ułatwiających rozwój dzieci i młodzieży: rehabilitacji, terapii, wsparcia psychologicznego. W Gdyni od uruchomienia projektu udało się udzielić specjalistycznego wsparcia już 50 dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 32 wychowawcom.


Projekt „Pomorskie dzieciom” jest realizowany przez samorząd województwa pomorskiego, a koordynacją działań w Gdyni zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

– Izolacja, zdalne lekcje, utrudniony dostęp do specjalistów – te wszystkie trudności nie ominęły podopiecznych rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Projekt zdecydowanie pomaga poprawić ich jakość życia oraz zwiększa dostęp do specjalistycznego wsparcia, szczególnie ważnego w tym trudnym czasie pandemii.  Dzięki dofinansowaniu unijnemu dodatkowo zadbaliśmy o potrzeby osób sprawujących opiekę nad dziećmi w pieczy zastępczej. Minęło dopiero kilka miesięcy od startu „Pomorskie dzieciom”, a już widzimy jak wiele wsparcia, dzięki niemu otrzymali mieszkańcy Gdyni - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. 

Wsparcie objęło m.in. rehabilitację domową dzieci i superwizję dla wychowawców i opiekunów // fot. archiwum MOPS
Wsparcie objęło m.in. rehabilitację domową dzieci i superwizję dla wychowawców i opiekunów // fot. archiwum MOPS

- Całodobowa opieka nad dziećmi borykającymi się z różnymi deficytami i niepełnosprawnościami jest bardzo wymagającym zadaniem. Jeśli dodamy do tego skutki przedłużającej się pandemii np. nasilenie kryzysów psychicznych u znaczącej liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej, to mamy czas naprawdę wytężonej pracy. Z tego względu w projekcie nie zabrakło form wsparcia dla opiekunów i wychowawców. Zostali wyposażeni w narzędzia przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu np. superwizje pracy merytorycznej czy spotkania doszkalające warsztat zawodowy - wyjaśnia Katarzyna Stec, dyrektor MOPS w Gdyni.

Projekt umożliwił zadbanie o szereg potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób sprawujących nad nimi opiekę w tym m.in. poprzez: zwiększenie zakresu wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego, superwizje zespołów wychowawczych, grupowe poradnictwo rodzinne w tym w formule wyjazdowej, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, terapię psychoruchową dla niemowląt, wyjazdy wakacyjne połączone z zajęciami psychoedukacyjnymi, zakup 12 komputerów do nauki zdalnej, korepetycje, wypłatę trzymiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę w placówkach z powodu zwiększonego zakresu zaangażowania zawodowego w wyniku pandemii Covid-19.

Wsparcie trafiło m.in. do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego nr 6 w Gdyni prowadzonej przez Marię i Andrzeja Kuklewiczów. Obecnie pod opieką Państwa Kuklewiczów jest siedmioro dzieci. Najmłodsze ma 7 miesięcy, a najstarsze 3,5 roku.

– Od 20 lat tworzymy dla kolejnych dzieci tymczasowy dom. Przez to, że teraz naszych podopiecznych jest aż siedmioro w tym dwie pary rodzeństwa, to maluchy razem uczą się funkcjonować i budować relacje. Są tutaj radosne. Jednak nie znalazły się tu bez przyczyny. Oprócz trudnej sytuacji rodzinnej mają też problemy logopedyczne, neurologiczne i psychologiczne. Otrzymane wsparcie pozwoliło nam jeszcze bardziej skupić się na potrzebach dzieci - teraz zdecydowanie częściej korzystamy z rehabilitacji. Nasze miasto dba o to, żebyśmy czuli się komfortowo. Jesteśmy za to wdzięczni – mówi Maria Kuklewicz.
Maria Kuklewicz w pokoju zajmowanym przez najmłodsze dzieci // fot. archiwum MOPS
Maria Kuklewicz w pokoju zajmowanym przez najmłodsze dzieci // fot. archiwum MOPS


Projekt „Pomorskie dzieciom” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Budżet programu wynosi 860 483,95 zł, w tym 812 679,29 zł to środki europejskie, a 47 804,66 zł pochodzi budżetu państwa.  

Szczegóły projektu można znaleźć na stronie MOPS.

  • ikonaOpublikowano: 18.02.2022 13:28
  • ikona

    Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.02.2022 13:31
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona

Najnowsze