Co nowego

Polsko-niemiecka wymiana ma swój jubileusz

25-lecie wymiany polsko-niemieckiej pomiędzy IX LO w Gdyni i gimnazjum EMA w Bonn // fot. Paweł Kukla

25-lecie wymiany polsko-niemieckiej pomiędzy IX LO w Gdyni i gimnazjum EMA w Bonn // fot. Paweł Kukla

07.11.2019 r.

Podnoszenie umiejętności językowych i komunikacyjnych, a także poszerzanie wiedzy o kulturze i wspólnej historii Polski i Niemiec. To idee przyświecające wymianie szkół z Gdyni i Bonn, która obchodzi w tym roku 25-lecie swojego funkcjonowania. Z tej okazji jej uczestnicy spotkali się na wyjątkowej uroczystości w Gdyni.
 
Wszystko zaczęło się 25 lat temu, kiedy Karolina Steinborn, absolwentka Gimnazjum Ernst Moritz Arndt w Bonn i IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni wpadła na pomysł, by połączyć te dwie szkoły wymianą polsko-niemiecką. Inicjatywę wsparła ucząca w gdyńskiej szkole anglistka Dorota Twarowska oraz nauczycielka z placówki w Bonn – Regina Zotz.
 
Z okazji 25-lecia rozpoczęcia współpracy pomiędzy szkołami w Gdyni odbyło się specjalne jubileuszowego spotkanie. W budynku Urzędu Miasta spotkali się uczestnicy wymiany, goście z Bonn oraz przedstawiciel gdyńskiego samorządu - Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni.
 
- Chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować i pogratulować. Zwracam się tutaj szczególnie do koordynatorów, pani dyrektor i pomysłodawców tego projektu. Bardzo się cieszę, że taka współpraca pomiędzy dwoma szkołami istnieje w naszym mieście i już od dwudziestu pięciu lat tak wspaniale się rozwija – mówił podczas uroczystości Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni.
 
Na zdjęciu Marek Łucyk - wiceprezydent Gdyni

Partnerstwo szkół wyróżnia przede wszystkim wieloletnia, nieprzerwana współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu i głębokiej przyjaźni. Pomimo różnicy wieku pomiędzy placówkami – IX Liceum Ogólnokształcące liczy 28 lat, podczas gdy Gimnazjum EMA ma 137 letnią tradycję – koordynatorom inicjatywy udało znaleźć się wspólną płaszczyznę porozumienia.
 
- Najwięcej emocji związanych było z pierwszą wizytą uczniów Niemiec w Gdyni i wizytą polskich uczniów w Bonn. Polska w latach 90., pomimo geograficznej bliskości, wydawała się młodym Niemcom krajem odległym, nieznanym, kojarzącym się z zacofaniem gospodarczym i technologicznym. Jak wielkim zaskoczeniem było dla nich to, że jest on nie tylko piękny, ale i poziom życia w nim niewiele różni się od tego, który znają z domu. Nastąpił u nich przełom w postrzeganiu Polaków i Polski. Młodzież obu krajów musiała zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy i stwierdzić, że więcej nas łączy niż dzieli – wspomina Wiesława Krzysztofowicz, dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.
 
Integracja działań nauczycieli, rodziców i uczniów zaowocowała regularnymi spotkaniami w ramach wymiany. Odbywają się one dwa razy w roku i do tej pory uczestniczyło w nich około 750 uczniów. Głównym zadaniem partnerstwa jest podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczniów poprzez pogłębianie znajomości języka, zwiększanie sprawności w posługiwaniu się nim, poszerzanie wiedzy o kulturze i tradycjach obu narodów oraz wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych. Obie szkoły propagują aktywną i otwartą konfrontację z przeszłością, starając się łączyć refleksję historyczną z rozwojem pożądanych w demokracji postaw i zachowań, zdobywanie wiedzy historycznej i refleksję nad człowiekiem w wymiarze moralnym i społecznym. Nadrzędnym celem jest bezpośrednia komunikacja pomiędzy młodymi ludźmi z różnych grup. Uczniowie zdobywają umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, śmiało formułują własne poglądy, zdobywają umiejętność kooperacji i pracy zespołowej przy zachowaniu szacunku dla opinii innych niż te, które same wyrażają.
 
Obecnie w organizację wymiany zaangażowane są: Dorota Twarowska, Grażyna Kozak-Pawlak, Ewa Mironiuk i Sylwia Ratajczyk. Projekt, podobnie jak w początkach jego istnienia, finansowany jest przez rodziców, Urząd Miasta Gdyni oraz przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

 • 25-lecie wymiany polsko-niemieckiej pomiędzy IX LO w Gdyni i gimnazjum EMA w Bonn // fot. Paweł Kukla
 • 25-lecie wymiany polsko-niemieckiej pomiędzy IX LO w Gdyni i gimnazjum EMA w Bonn // fot. Paweł Kukla
 • 25-lecie wymiany polsko-niemieckiej pomiędzy IX LO w Gdyni i gimnazjum EMA w Bonn. Na zdjęciu: Marek Łucyk - wiceprezydent Gdyni // fot. Paweł Kukla
 • 25-lecie wymiany polsko-niemieckiej pomiędzy IX LO w Gdyni i gimnazjum EMA w Bonn // fot. Paweł Kukla
 • 25-lecie wymiany polsko-niemieckiej pomiędzy IX LO w Gdyni i gimnazjum EMA w Bonn // fot. Paweł Kukla
 • 25-lecie wymiany polsko-niemieckiej pomiędzy IX LO w Gdyni i gimnazjum EMA w Bonn. Na zdjęciu Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni oraz Wiesława Krzysztofowicz, dyrektor IX LO w Gdyni // fot. Paweł Kukla
 • 25-lecie wymiany polsko-niemieckiej pomiędzy IX LO w Gdyni i gimnazjum EMA w Bonn // fot. Paweł Kukla
 • 25-lecie wymiany polsko-niemieckiej pomiędzy IX LO w Gdyni i gimnazjum EMA w Bonn // fot. Paweł Kukla
 • 25-lecie wymiany polsko-niemieckiej pomiędzy IX LO w Gdyni i gimnazjum EMA w Bonn // fot. Paweł Kukla
 • 25-lecie wymiany polsko-niemieckiej pomiędzy IX LO w Gdyni i gimnazjum EMA w Bonn // fot. Paweł Kukla
 • 25-lecie wymiany polsko-niemieckiej pomiędzy IX LO w Gdyni i gimnazjum EMA w Bonn // fot. Paweł Kukla