Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
Co nowego

PoZdro! W Gdyni rusza jeden z największych w Europie programów walki z cukrzycą

Opis alternatywny

11.03.2014 r.

Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdroKompleksowe przebadanie około 6 tysięcy uczniów klas pierwszych z 23 gdyńskich gimnazjów w ciągu trzech lat - takie jest założenie Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro, prowadzonego przez Fundację Medicover we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym i Radą Naukową Medicover.

Głównym celem Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych z Gdyni poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2), otyłością oraz innych chorób cywilizacyjnych i podniesienie świadomości zdrowego trybu życia. Jest to działanie, które ma utrwalić zdrowe nawyki i nauczyć dbać o zdrowie. „Program uzyskał wszystkie możliwe opinie ze strony krajowych konsultantów medycznych i bardzo cieszymy się, że fundacja w ramach sprawdzenia możliwości projektu, wybrała nasze miasto i gdyńskich uczniów" - przyznaje wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel.

Istotą programu jest profilaktyka, rozpoczęta na wczesnym etapie życia, u młodych ludzi. „Już u 15-20% dzieci w wieku gimnazjalnym obserwujemy nadwagę. Czyli, co 7-8 chłopiec lub dziewczynka ma nieprawidłową masę ciała" - zauważa przewodniczący Rady Naukowej w fundacji Medicover dr Piotr Soszyński.

Gdyńskie Gimnazjum nr 13 zostało oficjalnie szkołą PoZdro!, źródło: www.po-zdro.plProgram PoZdro składa się z trzech etapów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu w szkołach dobrowolnych i bezpłatnych nieinwazyjnych badań przesiewowych (co poprzedzi informacja, wysyłana do szkół i rodziców): pomiaru ciśnienia krwi, badań wzroku, postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej i masy ciała. Drugim etapem jest przeprowadzenie szkoleń, koncentrujących się na kształtowaniu polityki zdrowotnej na terenie szkół (choćby w sferze tworzenia lepszych warunków do aktywności fizycznej) oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. Wreszcie, trzeci etap programu polega na objęciu dwuletnią opieką indywidualną dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodzin, a także przeprowadzeniu warsztatów edukacyjnych dla rodzin objętych tą opieką.

Grupa docelowa nie została wybrana przypadkowo. Według Światowej Organizacji Zdrowia i wielu innych krajowych oraz międzynarodowych instytucji, zajmujących się ochroną zdrowia (jak choćby amerykańskie Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom) obserwuje się znaczący wzrost zachorowań na cukrzycę typu 2, charakteryzującej się odpornością na insulinę, a spowodowanej między innymi otyłością. Niektórzy eksperci mówią wręcz o epidemii.

Gdyńskie Gimnazjum nr 13 zostało oficjalnie szkołą PoZdro!, źródło: www.po-zdro.plWedług badania NATPOL 2011 liczba chorujących na cukrzycę w Polsce zwiększy się w 2035 r. do 3,2 mln (w 2010 r. było ich 1,5 mln). „Dlatego warto zapobiec tej chorobie już w zarodku. Jednym z najważniejszych okresów w rozwoju dziecka jest wiek od 12 do 14 lat, kiedy to stabilizują się zachowania dotyczące stylu życia, młodzież podejmuje swoje pierwsze dorosłe decyzje. Wpływ na odpowiednie zmiany nawyków żywieniowych i podniesienie poziomu aktywności fizycznej w tym okresie może przynieść efekty w dalszych kilkudziesięciu latach. Stąd tak ważne jest przeprowadzenie badań na tej grupie pod kątem wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka choroby" - tłumaczy diabetolog i członek Rady Konsultacyjnej Fundacji Medicover dr Jacek Walewski.

PoZdroMiasto Gdynia nie ponosi z tytułu realizacji programu żadnych kosztów. Fundacja Medicover realizuje program PoZdro z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od założycieli i właścicieli firmy Medicover - Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick'ów o nazwie AF Jochnick Foundation. Jest to jeden z największych tego typu programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną liczbę przebadanych dzieci. Powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i w tzw. medycynie behawioralnej. Fundacja Medicover jest przygotowana do realizacji programu w kilku innych polskich miastach, włącznie z Warszawą. Docelowo chce przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to około tysiąca osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania.

→ Broszura informacyjna dla rodziców do pobrania.