Co nowego

Pożegnaliśmy Aleksandra Jutrzenkę-Trzebiatowskiego

Rocznica 60-lecia ZKP Gdynia w 2016 roku - dawny prezes partu Aleksander Trzebiatowski (na zdj. po prawej) przyjmujący gratulacje od swych następców: prezesa Andrzeja Buslera i wiceprezes Judyty Śliwińskiej // fot. Mariusz Pająk

Rocznica 60-lecia ZKP Gdynia w 2016 roku - dawny prezes partu Aleksander Trzebiatowski (na zdj. po prawej) przyjmujący gratulacje od swych następców: prezesa Andrzeja Buslera i wiceprezes Judyty Śliwińskiej // fot. Mariusz Pająk

22.05.2019 r.

W wieku 85 lat zmarł wieloletni prezes i wiceprezes gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dziś na Cmentarzu Witomińskim odbył się pogrzeb śp. Aleksandra Jutrzenki-Trzebiatowskiego. Ceremonia poprzedzona była mszą świętą w kościele p.w. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni. Wielkiego krzewiciela kaszubskości w Gdyni żegnały tłumy.
 
Aleksander Jutrzenka-Trzebiatowski przyszedł na świat 6 lipca 1933 roku w Węsiorach nieopodal Sulęczyna w rodzinie Wiktora i Anny Trzebiatowskich, jako potomek kaszubskiego rodu szlacheckiego Jutrzenka-Trzebiatowskich. Całe swoje dorosłe życie związał z Gdynią. Po ukończeniu technikum w 1952 roku podjął pracę w Stoczni im. Komuny Paryskiej, gdzie przeszedł wszystkie kolejne szczeble zawodowe – od ślusarza do kierownika oddziału Morskiej Obsługi Statków. W międzyczasie ukończył wieczorowe studium inżynierskie na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Statki były jedną z jego dwóch wielkich pasji. Drugą, a raczej trzeba powiedzieć pierwszą, była kaszubszczyzna – nieustanne pielęgnowanie tradycji i przypominanie kolejnym pokoleniom, gdzie tkwią ich korzenie. Stoczniowcy za jego sprawą dziesiątkami wstępowali w szeregi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, którego gdyńskiemu oddziałowi od 1986 roku przewodniczył. Do budzenia w wiernych świadomości przynależenia do społeczności kaszubskiej namawiał też księży, włączał się z wielkim zaangażowaniem w przygotowywanie oprawy kaszubskich mszy świętych. Z jego inicjatywy w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni odsłonięto tablicę pamięci Leona Roppla, a później rozpoczęto zbiórkę środków na tablicę pamięci wójta Jana Radtkego. Za jego sprawą powstał Klub Haftu Kaszubskiego Rozeta i ufundowany został sztandar gdyńskiego oddziału ZKP. Był też współfundatorem pomnika Antoniego Abrahama na placu Kaszubskim.
 
Zasługi Aleksandra Trzebiatowskiego zostały uhonorowane wieloma odznaczeniami. Ten wielki Kaszuba otrzymał Medal 70-lecia Gdyni, Medal 40-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Złoty Krzyż Zasługi oraz Kawalerski Order Odrodzenia Polski, a także Srebrną Tabakierę Abrahama.

(na podstawie biogramu Andrzej Buslera z II tomu Encyklopedii Gdyni)