Co nowego

Prezydent Gdyni Liderem Transportu Publicznego 2018

Od lewej Tomasz Fulara, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZTP, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Jan Kuźmiński, prezes Polskiego Związku  Pracodawców Transportu Publicznego / fot. Agnieszka Wołowicz-Bińkowska

Od lewej Tomasz Fulara, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZTP, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Jan Kuźmiński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Transportu Publicznego / fot. Agnieszka Wołowicz-Bińkowska

11.10.2018 r.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek odebrał dziś w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym statuetkę Lidera Transportu Publicznego 2018. Tytuł przyznawany jest najbardziej wyróżniającym się osobowościom, których działania doprowadziły do znaczącej poprawy komunikacji publicznej, zwłaszcza w wymiarze warunków pracy oraz jakości usług i promocji transportu publicznego.

Tytuł przyznany został przez Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego, który docenił wieloletnie działania władz Gdyni w zakresie komunikacji miejskiej i innowacji w transporcie, szczególnie wyróżniając te podejmowane na rzecz rozwoju elektromobilności.

- Dziękuję za to wyjątkowe wyróżnienie jakim jest statuetka Lidera Transportu Publicznego 2018. Jest to nagroda dla wszystkich, którzy w Gdyni każdego dnia pracują na rzecz jakości komunikacji. Chciałbym również podkreślić, że nie ma nowoczesnego miasta, bez nowoczesnego transportu. – mówił laureat nagrody prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Gdynia od lat stawia na elektromobilność w publicznym transporcie zbiorowym. Konsekwentnie rozwija transport trolejbusowy, wsparty uczestnictwem w licznych, międzynarodowych projektach badawczych (Trolley, Civitas Dyn@mo, Eliptic). 20% wozokilometrów w Gdyni (obsługą objęty jest również Sopot) realizowanych jest przez trolejbusy. Co więcej od 2015 roku dzięki wykorzystaniu nowoczesnego taboru na wybranych liniach trolejbusy wyposażone w baterie trakcyjne wyjeżdżają poza sieć.
 
Elektromobilność w Gdyni to nie tylko trolejbusy. W 2019 roku w mieście ma pojawić się łącznie 6 nowych autobusów z napędem elektrycznym zakupionych w ramach programu Gepard. Pojazdy dzięki wykorzystaniu „systemu ładowania w ruchu” będą w stanie poruszać się tak samo wydajnie, jak autobusy z konwencjonalnym napędem. Technologiczne zalety nowoczesnego taboru, który trafi do naszego miasta pozwolą na planowanie rozwoju komunikacji bez potrzeby inwestowania w sieć ładującą poza obrębem sieci trolejbusowej. Lista zalet jest dużo dłuższa, uda się także uniknąć niskiej emisji dwutlenku węgla, ograniczyć pylenie i emisję tlenków azotu oraz benzopirenu.
 
Przypomnijmy, że Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego to ogólnopolska organizacja zrzeszająca m.in. przewoźników i organizatorów komunikacji miejskiej. Związek podejmuje działania na rzecz współpracy z innymi organizacjami pracodawców, w celu kształtowania harmonijnego rozwoju gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem branży komunikacyjnej.

  • Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek odbiera nagrodę Lidera Transportu Publicznego 2018 // fot. Agnieszka Wołowicz-Bińkowska
  • Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek odbiera nagrodę Lidera Transportu Publicznego 2018 // fot. Agnieszka Wołowicz-Bińkowska
  • Statuetka Lider Transportu Publicznego 2018 // fot. Agnieszka Wołowicz-Bińkowska
  • Innowacyjny gdyński trolejbus // fot. Agnieszka Wołowicz-Bińkowska
  • Prezydent Gdyni Liderem Transportu Publicznego 2018 // fot. Agnieszka Wołowicz-Bińkowska