Co nowego

Przebudowa na Pogórzu. Czas na remont trzech kolejnych ulic

W ramach inwestycji powstanie zbiornik retencyjny, a przebudowy doczekają się m. in. sieci wodociągowe, gazowe czy energetyczne.

W ramach inwestycji powstanie zbiornik retencyjny, a przebudowy doczekają się m. in. sieci wodociągowe, gazowe czy energetyczne.

19.07.2022 r.

Ostatni czas obfituje w inwestycje związane z budową dróg w dzielnicach – prace prowadzone są w wielu z nich. Kolejne zmiany czekają na mieszkańców Pogórza. Po zakończonych realizacjach ulic: Uranowej, Metalowej i Rogali, a także znaczącej poprawie nawierzchni ulicy adm. Unruga, przyszedł czas na drogi zlokalizowane w obrębie ul. Złotej.

Jednym z  największych wyzwań w rejonie zabudowy mieszkaniowej jest nie tylko utwardzenie nawierzchni w sposób trwały, ale umiejętne zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej, które to staje się niezwykle istotne przez zmieniający się klimat obfitujący w deszcze nawalne. Tworzenie kanalizacji deszczowej, jako instalacji podziemnej wiąże się z koniecznością jednoczesnej przebudowy istniejących instalacji podziemnych w obszarze występujących kolizji projektowych.

- Bardzo dobra i niezwykle oczekiwana informacja dla mieszkańców Cynkowej, Mosiężnej i Magnezjowej. Ogłosiliśmy przetarg na projekt i budowę łącznie ponad 600 metrów kompleksowego stworzenia układu drogowego z infrastrukturą podziemną, oświetleniem oraz utwardzeniem. Postanie lokalny zbiornik retencyjny, a także studnie chłonne, które zabezpieczą mieszkańców w czasie opadów deszczu. To kolejna wielomilionowa inwestycja w północnych dzielnicach naszego miasta – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.
Zadanie będzie się składało m.in. z budowy:

  • ul. Cynkowej (długości ok. 269 m) w formie ciągu pieszo – jezdnego;
  • ul. Magnezjowej (długości ok. 162 m) w formie ciągu pieszo – jezdnego;
  • ul. Mosiężnej (długości ok. 185 m) w formie ciągu pieszo – jezdnego;
  • kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do zbiornika retencyjno–chłonnego;
  • zbiornika chłonnego w formie ogrodu deszczowego do odprowadzenia wód deszczowych;
  • ogólnodostępnej ścieżki wykonanej z kostki brukowej betonowej oraz urządzeń małej architektury wraz z montażem ławek, koszy na odpady, stojaków i rowerowych;
  • przebudowy oświetlenia drogi, sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych, teletechnicznych i energetycznych.
- Każda zmiana związana z budową nowej infrastruktury bardzo cieszy. W tym wypadku radość jest ogromna, ponieważ to jedno z trudniejszych zadań w związku z jego złożonością. Przyzwyczailiśmy się do widoku sprzętu budowlanego w dzielnicach północnych i wierzę w to, że skala i zakres działań inwestycyjnych będzie utrzymywał się nieustająco na wysokim poziomie. To zadanie inwestycyjne, które powinno zainteresować wielu wykonawców – dodaje Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni.
Za realizację odpowiada Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Postępowanie zostało zamieszczone na Platformie Zamówień Publicznych i jest w formie „zaprojektuj i wybuduj” – oznacza to, że zwycięzca przetargu zarówno zaprojektuje, a po uzyskaniu stosownych zgód przejdzie do prac budowlanych. Wytyczne są zawarte w przygotowanym programie funkcjonalno-użytkowym, który wyznacza zakres inwestycji i oczekiwane rozwiązania.